Sjælsø Gruppen en spids under det forventede

Halvårsregnskabet fra det nordsjællandske developerselskab Sjælsø Gruppen bød på en marginal nedjustering af forventningerne. Overskuddet i 2007 ventes dog fortsat at nærme sig en milliard kroner.

Selskabet venter nu et overskud på på mellem 800 og 900 mio. kr., mens den tidligere forventning til overskuddet lød på et overskud mellem 800 og 1000 mio. kr.

"Baggrunden for det udmeldte resultatinterval skyldes, at der kan være usikkerhed forbundet med den tidsmæssige gennemførelse af enkelte projekter, herunder tidspunktet for indgåelse af leje- og salgsaftaler," skriver Sjælsø Gruppen i sit halvårsregnskab.

Sjælsø Gruppen er kommet ud af årets første seks måneder med et overskud før skat på 347 mio. kr. mod et overskud på 322 mio. kr. i samme periode sidste år.

Egenkapitalen er i perioden blevet forrentet med 31,3 pct. Resultatet og egenkapitalforrentningen anses for tilfredsstillende. Sjælsø Gruppen har til stadighed fokus på optimering af likviditet og cash-flow. Der er frigjort mere end 500 mio. kr. i fri likviditet i 1. halvår 2007, og for hele 2007 for ventes en betydelig fri likviditet, skriver selskabet i regnskabet. Omsætningen i Sjælsø Gruppen steg i halvåret til 2,5 mia. kr. fra 2 mia. kr. i samme periode året før.

"En underleverandørs konkurs og den generelle travlhed i byggebranchen har i 1. halvår 2007 medført ekstra og uforudsete omkostninger i nogle af de igangværende byggeprojekter, bl.a. forceringsomkostninger for at sikre overholdelse af tidsterminer. Der er derfor reserveret yderligere beløb til færdiggørelse af projekterne, svarende til en fordyrelse af projekterne, med knap 2 pct. hvilket har påvirket projektbidraget og indtjeningen i 1. halvår 2007. Forholdet vurderes at være af enkeltstående karakter," noterer Sjælsø Gruppen i regnskabet.

Torsdag offentliggjorde Sjælsø Gruppen, at selskabets stifter og hidtidige direktør Ib Henrik Rønje træder tilbage fra posten som topchef for developerselskabet. Den nuværende finansdirektør Flemming Jensen rykker op i hierarkiet og sætter sig i direktørstolen 1. september,

"Med organisationsændringerne og sammensætningen af den nye direktion er der sikret et ledelsesfokus og en organisationsstruktur, der kan skabe størst mulig værditilvækst i takt med, at Sjælsø-koncernen gennemfører den forretningsmæssige ekspansion inden for de tre forretningsområder; erhvervsejendomme, retailbyggeri og boligbyggeri i såvel Danmark som internationalt," skriver Sjælsø Gruppen.

(RB-Børsen)