Sjældent i historien har det amerikanske aktiemarked været overkøbt som nu

Læs Langers skarpe aktietips

Foto: BRYAN R. SMITH

”The non-stop euphoria cabaret” fortsætter

Det store amerikanske finanshus Bank of America udtrykker meget godt, hvad vi efter vores vurdering har set et stykke tid på aktiemarkedet. Euforien fortsætter non-stop, og det minder faktisk om en cabaret, altså en optræden for de brede masser, som får et øjeblik med fest og farver. Især det amerikanske aktiemarked har på det seneste bevæget sig ind i en nærmest eksponentiel stigning. Med en foreløbig kulmination fredag i denne uge med en massiv stigning, som nærmest kom ud af intet.

Som Bank of America konstaterer, så drives aktierne frem af et gigantisk inflow af kapital i de store amerikanske aktiefonde, som selvfølgelig placerer pengene videre i det amerikanske aktiemed med efterfølgende stigninger. Sjældent tidligere i historien har euforien været på samme højder som nu. Og sjældent i historien har det amerikanske aktiemarked været ”overkøbt” i teknisk henseende som nu.

Det er rigtigt, at der kom overraskende stærke BNP-væksttal for amerikansk økonomi i fredags, som understøtter billedet af et stærkt økonomisk momentum. Det er selvfølgeligt positivt for fremtidsudsigterne for amerikanske selskabers overskud. Men bagsiden af medaljen er, at det også lægger et ekstra pres på den amerikanske centralbank om at øge de korte renter. Markedet forventer allerede nu tre renteforhøjelser yderligere i år. Og det kan udmærket godt være, at der kommer flere. De lange renter på obligationsmarkedet er allerede ved at indbygge ændrede renteforventninger i obligationskurserne. Men indtil videre har aktiemarkedet fuldstændig ignoreret udviklingen på rentemarkedet, som i sidste ende altid ”får ret”.

Aktieeuforien kan fortsætte en tid endnu

Det er overraskende, at de underliggende risikoindikatorer på de finansielle markeder næsten entydigt peger i én retning: Investorerne er villige til at tage stadig større risici, på trods af ekstreme markedsforhold på aktiemarkedet og tårnhøje værdiansættelser. Så det skulle ikke undre os, hvis det amerikanske aktiemarked har 5-7 procent mere i sig. Alene fordi der aktuelt er ekstremt momentum, hvor de fortsatte stigninger lokker stadig flere investorer på banen.

Vores undren over udviklingen bunder i, at det ud fra en mere ædruelig vurdering virker vildt satset at gå efter måske højst plus fem procent mere, når downside efter vores vurdering er 20-30 procent. I den situation bør man som minimum balancere sin samlede risikotagning og skrue lidt ned, eksempelvis ved at øge positionen i mere defensive papirer eller tage en mindre position i noget risikoafdækning.

Men hvorfor stiger danske og europæiske aktier så ikke mod himlen

Rigtigt, på det seneste har europæiske og danske aktier slet ikke kunne følge med op i kølvandet på de amerikanske aktiekursstigninger. Det kan umiddelbart undre, fordi værdiansættelserne på europæiske aktier er langt mere fornuftige end de meget dyre amerikanske aktier. Der er mindst to oplagte forklaringer på den mere afdæmpede kursudvikling på europæiske og danske aktier:

For det første er den europæiske obligationsrente steget den seneste måned, og den toneangivende tyske statsobligation brød i sidste uge op gennem det magiske niveau i 0,6 procent. Rentestigningen kom, selvom den europæiske centralbank, efter sidste uges rentemøde, meldte ud, at der ikke var rentestigninger på vej foreløbig. Det tror markedet ikke på, og flere finanshuse spekulerer i at ECB chef Draghi nu har mistet sit ”magiske touch.” Fortsatte rentestigninger vil lægge fornyet pres på aktierne.

This template (BMExternalArticleBundle:Content\ExternalArticle:Embedded/small.html.twig) should be overridden!

For det andet fortsætter Euro/USD himmelflugten, og den styrkede euro er ensbetydende med en svækket konkurrenceevne for europæiske virksomheder i forhold til USA-eksport. Det betyder, at det toneangivende tyske DAX indeks - og også danske aktier - på det seneste har bevæget sig meget afdæmpet. På den korte bane kan europæiske aktier blive trukket med op af positive USA-markeder. Men til gengæld vil også europæiske aktier blive hårdt ramt, når den amerikanske aktieboble sprænger. De amerikanske aktiemarkeder er stort set altid styrende for retningen på de vestlige aktiemarkeder, og det vil de også være denne gang.

Modelportefølje halter lidt efter markedet

I Økonomisk Ugebrevs portefølje, Japp & Langers Portefølje, halter vi her i starten af året lidt efter vores bench mark, altså Copenhagen Benchmark Indeks. Efterslæbet er ikke overraskende, fordi vi har valgt at køre med en afdæmpet risikoprofil på grund af den euforiske udvikling på aktiemarkederne. Man kan sige, at vi betaler en slags risikopræmie, som lige nu koster afkast, men som vil give outperformance i negative markeder. Vi har 20 procent af kapitalen i risikoafdækningspositioner, som begrænser den samlede risiko mod aktiemarkederne.

MODTAG 3 UDGIVELSER AF ØKONOMISK UGEBREV FORMUE GRATIS!