Simcorp: Fortsætter i overhalingsbanen

 

Simcorps forretningsaktiviteter og de tilhørende finansielle resultater fortsatte i topgear i første halvår. en stigning i nettoomsætningen på 40 pct. og en resultatforbedring på 70 pct. på driftsniveau betyder opjustering af helårsforventningerne.

 

Koncernen omsatte for 73,5 mio. euro (547 mio. kr.) mod 52,6 mio. kr. euro og driften gav et overskud på 16,5 mio. euro (123 mio. kr.) mod 9,7 mio. euro. det betød en fremgang i resultatet før skat på 7,5 mio. euro til 17,7 mio. euro (132 mio. kr.) og netto et plus på 12,9 mio.euro (96 mio. kr.) mod 7,4 mio. euro - alle tal reguleret for frasalget af forretnignsenheden IT/2.

 

For hele 2007 opjusterer Simcorp resultatforventningerne til en overskudsgrad på 24 pct. og en omsætning på 150-160 mio. euro. Hidtil lød forventningerne på en overskudgrad på 20 pct. og en omsætning på 146 mio. euro.

 

# Halvårsregnskab - Simcorp

 

Mio. euro halvår 07 halvår 06

 

---------------------------------------------------

 

Omsætning: 73,5 52,6

 

Driftsres. (EBIT): 16,5 9,7

 

Res. før skat: 17,7 10,2

 

Nettoresultat: 12,9 7,4

 

Egenkapital: 67,4 70,4

 

Balance: 100,5 97,5

 

#

 

(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )