Selskabsskatten sænkes med seks procent

Regeringen vil standse kapitalfondes udnyttelse af skattesystemet. Til gengæld sættes erhvervslivets skat ned til 22 procent, erfarer Berlingske Business.

Erhvervslivets skatteprocent sænkes med seks procentpoint.

Den danske selskabsskat blev også nedsat i 2005 - dengang fra 30 til 28 procent. Dermed er den lige nøjagtig under gennemsnittet i OECD, som er 28,3 procent, men tre procent over EU-landenes gennemsnit på 25,0.

Både i OECD og i EU faldt den gennemsnitlige selskabsskatteprocent med en kvart procent fra 2005 til 2006, viste en opgørelse fra KPMG sidste år.

Skattesænkningen kædes sammen med en EU-dom fra sidste år, som betyder, at moderselskaber vil få lettere ved at flytte overskud til beskatning i datterselskaber i de lande i EU, hvor skatten er lavest. For at dæmme op for det vil regeringen begrænse eller helt fjerne retten til skattefradrag på renter af koncern-intern gæld.

Men skattestoppet kan være en hindring for, at regeringen bare beholder pengene, så det åbner op for en sænkning af selskabsskatten.

Samtidig vil regeringen forringe nogle afskrivningsmuligheder for erhvervslivet, som samlet vil gøre sænkningen af selskabsskatten provenu-neutralt for staten.

På forhånd har Dansk Folkeparti besluttet at støtte en sænkning af selskabsskatten, og dermed er der politisk flertal for indgrebet.

Indgrebet skal blandt andet forhindre, at internationale koncerner fremover selvbetjener sig til en lavere eller slet ingen skat.

Ifølge en pressemeddelelse fra Skatteministeriet og Økonomi- og Erhvervsministeriets er der to årsager til indgrebet og dermed indgrebets omfang:

Foruden den nævnte EU-dom peger de to ministeriets undersøgelser på, at kapitalfondene udviser en hidtil uset aggressivitet i at nedbringe selskabsskattebetalingen gennem udlånsaktivitet og gældsopbyggelse.

Indgrebet indeholder både stramninger og lempelser. Formålet er at sikre Danmark en robust selskabsbeskatning.