Schouw & Co.: Fortsat problemer i Fibertex

 

Der er fortsat problemer i Schouw & Co.-selskabet Fibertex. Trods en markant stigning i omsætningen faldt indtjeningen i såvel andet kvartal som i første halvår.

 

Fibertex fik en omsætning i halvåret på 806 mio. kr. mod 653 mio. kr. og realiserede i et resultat før skat på 8,8 mio. kr. mod 25,8 mio. kr. i samme periode året før. En nedgang i resultatet var dog forudset, men ikke i den realiserede størrelsesorden.

 

Schouw bemærker, at den nystartede produktionslinie i Danmark er forløbet tilfredsstillende, og produktionsmålene er indfriet. Men salget af produkter fra denne linje er forløbet langsommere end forventet, hvilket har haft en negativ indvirkning på resultatet. Og i Technical Division har indtjeningen ikke levet op til forventningerne trods en tilfredsstillende omsætning og produktion. Det er høje råvarepriser kombineret med lave salgspriser, der ligger bag udviklingen - samtidig er en del af divisionens ældre produktionslinjer i Danmark ikke længere konkurrencedygtige. Det har fået ledelsen til at iværksætte en plan, som skal forbedre indtjeningen i Technical Division med 30-40 mio. kr. årligt der ventes at slå igennem i 2009.

 

Hovedelementerne i planen består i at eliminere urentable forretninger gennem prisstigninger samt at modernisere produktionsplatformen gennem investering af ca. 130 mio. kr. i to nye produktionslinjer - en i Tjekkiet og en i Aalborg til erstatning for den ældre og udtjente produktionslinjer. Begge linjer ventes operationelle fra midten af næste år.

 

Som et plaster på problemerne har den samlede indtjening i Personal Care Division levet op til forventningerne, og aktiviteterne i Malaysia har været meget tilfredsstillende. Såvel produktion og salg som indtjening har været bedre end ventet.

 

I hele året ventes Fibertex at kunne realisere en omsætning på ca. 1,6 mia. kr., hvorimod årets resultatforventning i størrelsesordenen 50 mio. kr. næppe indfries, men nedjusteres til et samlet resultat før skat i størrelsesordenen 20 mio. kr.

 

(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )