SCF Technologies: Første test med bio-olie i dieselmotor

SCF Technologies har gennemført den første test af SCF's egenproducerede bio-olie som brændstof til en dieselmotor. Testen var en succes, noteres det.

Det er SCF Energy der er i gan med udvikling og kommercialisering af en andengenerations teknologi til udvinding af bæredygtig bioolie fra organisk affald og biomasse. Olien skal i første omgang bruges som bæredygtig energi til fremstilling af grøn strøm og skal senere anvendes som udgangsmateriale for fremstilling af bio-diesel.

- Vi har hele tiden vidst, at olien kunne brænde, men det er meget tilfredsstillende, at det blev demonstreret, at den også kan bruges til at drive en dieselmotor. Hermed har vi fået det første bevis på, at vores koncept om at bruge bio-olien til fremstilling af grøn strøm er holdbart, siger SCFs administrerende direktør Karsten Felsvang.

Testen ses som et vigtigt skridt i udviklingen og kommercialiseringen af SCFs Catliq-teknologi. Resultaterne ændrer dog ikke ved SCF's forventninger til 2007 som de er beskrevet i prospektet i forbindelse med det verserende udbud af nye aktier og flytning af noteringen af selskabets aktier fra First North til den "rigtige" børs - OMX Den Nordiske Børs.

Tegningsperioden slutter den 17. december 2007, og emissionen ventes at give Selskabet et bruttoprovenu på mellem 66 og 88 mio. kr.