SAS/CEO: Forventer mindst en halv mia skr. af Bombardier (2.opd)

 

SAS forventer kompensation på mindst en halv mia. skr. af den canadiske flyproducent Bombardier, der har leveret de Q400 fly, som havarerede i september i Aalborg og Vilnius med blot 57 timer mellemrum og på grund af samme type fejl. Det sagde SAS' koncernchef Mats Jansson på et pressemøde i Kastrup onsdag. Dagen før, at SAS torsdag genindsætter fly af typen i trafik.

 

Årsagen til de to havarier med SAS’ Q400-fly i Aalborg og Vilnius var hverken nedskæringer i SAS’s budget for sikkerhed og kontrol eller en kulmination på de tekniske problemer SAS tidligere har haft med flytypen og som siden anskaffelsen i 2000 har givet anledning til uregelmæssigheder.

 

- Der var tale om problemer uden for vores ansvarsområde. Det fastslog koncernchef Mats Jansson på pressemødet.

 

- Årsagen var, at flyproducenten Bombardier svigtede sit ansvar for kontrol af landingskonstruktionen, sagde koncernchefen.

 

Det er baggrunden for, at SAS nu indleder drøftelser med flyproducenten om erstatning for udgifter og tabte indtægter.

 

- Penge er ikke noget, man taler om lige efter en flyulykke. Det ville være usmageligt og forkert. Men nu er vi kommet så langt, at vi igen kan sætte flyene i trafik. Vi har tidligere nævnt, at uheldene koster os 10-15 mio. skr. direkte på bundlinien hver dag. Men nu skal vi igang med drøftelser med Bombardier, og vores forventning er kompensation på mindst en halv mia. skr. sagde Mats Jansson.

 

Han uddybede, at forventningen om en kompensation på en halv mia. skr. omfatter driftstab på ca. 300 mio. skr. samt kompensation bl.a. for den negative effekt på SAS's loadfactor. Det tager tid at vinde passageerne tilbage til Q400-flyene. Dertil kommer den skade, havarierne har påført SAS' varemærke og opfattelsen af selskabets sikkerhedsniveau.

 

På spørgsmålet om, hvorvidt Bombardier har erkendt sit ansvar svarede Mats Jansson:

 

- Det må I spørge Bombardier om.

 

Ifølge vicekoncernchef John Dueholm bevarer SAS tilliden til Bombardier som leverandør.

 

- Men Bombardier må erkende sit svigt ved leverancen af komponeter, pointerede han.

 

John Dueholm oplyste i øvrigt, at der ikke er rejst juridiske søgsmål mod SAS med krav om erstatning fra passagererne. Men SAS har udbetalt beløb til passagerer i de to havarerede fly til dækning af de meromkostninger, de har haft som følge af havarierne.

 

(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )