SAS venter færre passagerer i 2009

Antallet af flypassagerer vil falde i resten af 2009, forudser SAS i sit halvårsregnskab. Og generelt ser flyselskabet stor usikkerhed i den allernærmeste fremtid.

Usikkerhed med hensyn til prisen på flybrændstof, kursudviklingen for den amerikanske dollar og effekterne af pandemier gælder fortsat. Faktorer, der kan få negativ indflydelse på yield'en, er primært tendensen til faldende bruttonationalprodukter og den deraf følgende svagere efterspørgsel efter flykapacitet i markedet. Presset på yield'en vil sandsynligvis tage til i andet halvår, lyder forudsigelsen i koncernens halvårsregnskab.

Spareplanen Core SAS, der er blevet udvidet til 4,5 mia. svenske kr. fra oprindeligt 4 mia., kører efter planen, og effekterne af spareøvelserne ventes at stige i det kommende halve år. Men samtidig er udgifterne til omstruktureringerne også blevet højere end først antaget, og ventes at løbe op i 1,7 mia. svenske kr. for hele året.

Derudover lancerer SAS endnu en spareplan på 2 mia. svenske kr. oven i Core SAS, der bl.a. indebærer, at 1000-1500 stillinger nedlægges

RB-Børsen