SAS havde tilbagegang i andet kvartal

SAS koncernen havde tilbagegang i andet kvartal, selvom sammenligningsgrundlaget, andet kvartal 2003, var præget af lungesygdommen SARS

og Irak-krigen.Usikkerheden med hensyn til udviklingen er fortsat så stor, at koncernen ikke vil sætte tal på,

hvor stort underskuddet bliver i indeværende år, fremgår det af regnskabet for første halvår.Af

regnskabet fremgår det endvidere, at det fortsat er Scandinavian Airlines, der har de største problemer. I andet kvartal

havde Scandinavian Airlines et driftsunderskud (EBIT) på 78 mio. skr. mod et overskud i samme kvartal 2003 på 158 mio.

skr.I de første seks måneder har selskabet tabt 932 mio. skr. på driften mod et tab i første halvår

2003 på. 927 mio. skr. Til sammenligning har hele SAS Gruppen mindsket sit driftsunderskud i første halvår sidste

år fra 1636 mio. skr. til 1093 mio. skr. Medianen af estimater, som SME havde indsamlet for RB-Børsen, var et driftstab

på 1016 mia. skr., men estimaterne var spredt fra et underskud på ca. 600 mio. kr. til 1200 mia. skr.Omsætningen

i andet kvartal isoleret set er faldet fra 15.300 mio. skr. til 15.143 mio. skr., mens omsætningen i første halvår

er faldet fra godt 29 mia. skr. til 27,78 mia. skr. Analytikerne havde ventet en omsætning på ca. 27,1 mia. skr.Koncernchef,

Jørgen Lindegaard, fremhæver i regnskabet, at passagertrafikken er stigende, men han understreger samtidig, at indtjeningen

pr. passager i forhold til den fløjne strækning har været faldende på grund af den fortsat hårde konkurrence.

Lindegaard hæfter sig dog også ved, at det er lykkedes at vende et underskud før engangsposter i andet kvartal

2003 til et overskud i samme periode af i år. Et underskud på 13 mio. skr. er blevet til et overskud på 89 mio.

skr.Koncernens omfattende besparelsesprogram, Turnaround 2005, forløber som planlagt. Lindegaard oplyser, at af det samlede

program på 14 mia. skr. er ca. 9 mia. skr. nu opnået.En del af besparelserne sættes dog til igen, idet brændstofudgifterne

er øget markant især som følge af den stadigt stigende oliepris på verdensmarkedet. SAS oplyser, at de samlede

brændstofudgifter, der indgår i øvrige driftsomkostninger, er steget 662 mio. skr. - heraf stammer 500 mio. skr.

fra prisstigningerne på verdensmarkedet. De samlede øvrige driftsomkostninger steg fra 2378 mio. skr. i første

halvår 2003 til 2790 mio. skr. i samme periode af i år.RB-Børsen