Sanistål nedjusterer markant

Sanistål nedjusterer endnu en gang sine forventninger til 2008 og venter nu et underskud før skat på omkring 500 mio. kr. inklusive værdireguleringer på aktier og goodwill.

Tilbage i starten af november blev forventningerne sænket til et underskud på 355-395 mio. kr., men det var før Saniståls associerede virksomhed Brødrene A&O Johansen ligeledes sænkede sine forventninger.

Samtidig meddeler Sanistål, at det er besluttet ikke at udvide aktiekapitalen indtil videre. I stedet etableres der en ansvarlig lånekapital på 300 mio. kr.

Årets første tre kvartaler har ellers udviklet sig tilfredsstillende, og overraskende nok har det også været tilfældet i fjerde kvartal. Dog ses der her bort fra bruttoavancer på stålområdet.

- Året sluttede med øgede markedsandele på næsten alle områder. Indtil sidste del af november 2008 var koncernens realiserede driftsresultat (ekskl. salg af ejendomme) i harmoni med forventningerne. Perioden derefter har derimod været stærkere præget af de svækkede konjunkturer end forventet, skriver Sanistål.

Koncernens har navnlig konstateret en kraftigt reduceret avance på stål som følge af både reducerede priser og lavere salg. Driften ventes som følge heraf samlet at give et negativt resultat i 2008 i størrelsen 150 mio. kr. i forhold til de tidligere 105-125 mio. kr.

Prisfaldene på stål i december er fortsat i januar og betyder en nedskrivning på lagrene for første gang i mange år. Med det ventede stålprisniveau i førstekvartal i år ventes nedskrivningerne på lagre ved udgangen af 2008 at blive 50 mio. kr. Og på den baggrund venter koncernen et samlet resultat af drift og nedskrivninger i niveauet minus 200 mio. kr.

Til gengæld har Sanistål trods et relativt svagt ejendomsmarked haft interesse for en del af koncernens udbudte ejendomme. Der er solgt fem ejendomme for i alt 86 mio. kr. med fortjenester på i alt ca. 35 mio. kr., hvoraf fortjenester på tre af ejendommene vil indgå i resultatet før skat i 2008 med 14 mio. kr. Der var dog ventet en avance på 40-60 mio. kr.

De resterende to solgte ejendomme, som er solgt med finansieringsforbehold, kan først overtages i 2009, og arbejdet med salg af ejendomme fortsætter i år og næste år.

Sanistål har opgivet at angive et estimat over resultatet i 2009 på nuværende tidspunkt. Koncernen venter, at omsætningen og bruttoindtjeningen falder i forhold til 2008 som følge af generelle fald i markederne, og påpeger specielt indtjeningen på stål. Det betyder væsentlige besparelser og omstruktureringer, hvorved de samlede omkostninger i koncernen bliver mindst 200 mio. kr. mindre end sidste år.

Logistikomkostningerne vil være betydeligt lavere, da de ny centrale lagre i Danmark er fuldt operationelle, og når centrallagrene er fuldt indkørt i 2010, vil der ske yderligere et fald i logistikomkostningerne.

Lagerbeholdningerne er under "planmæssig, kraftig reduktion", hvilket vil fortsætte for at øge cash flow'et til gavn for koncernens finansiering. Også salget af aktiver i årets løb ventes at føre til "yderligere reduktion af den rentebærende gæld samt til fortjenester, som vil styrke årets resultat og egenkapitalen".

(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )