Sanistål køber Carl F

Børsnoterede Sanistål overtager Carl F, som supplerer med et marked indenfor beslag og værktør, som supplerer Sanistål .

Sanistål A/S har indgået en aftale om erhvervelse af hele aktiekapitalen i Carl F A/S, skriver Sanistål i en meddelelse til Fondsbørsen.

Carl F A/S er leverandør af beslag, værktøj og befæstelse til byggebranchen og industrien i Danmark - et markedssegment, hvor Sanistål i dag kun har et beskedent salg.

I udlandet er Carl F repræsenteret på 50 markeder med datterselskaber i England, Tyskland og Indien. Carl F beskæftiger 564 medarbejdere i ind- og udland og omsætter for ca. 1 mia. kroner.

Med købet får Sanistål en styrket markedsposition med større bredde inden for byggesektoren i Danmark og udbygger samtidig koncernens internationale aktiviteter væsentligt.

Koncernens omsætter - efter erhvervelsen - ca. 6 mia. kr. pr. år og beskæftiger ca. 2.300 medarbejdere.

Købesummen for aktiekapitalen udgør 500 mio.kr. og den foreløbigt opgjorte goodwill ved transaktionen udgør i størrelsesordenen 385 millioner kroner, skriver Sanistål.

Sanistål forventer, at købet af Carl F kun vil påvirke resultatet før skat i 2007 marginalt på grund af initialomkostninger, mens resultatpåvirkningen i 2008 forventes at udgøre 25 til 35 mio. kroner, og i de efterfølgende år 45 til 50 mio. kr. pr. år.

Overtagelsen sker med virkning fra 1. januar 2007 og på grund af selskabernes størrelse, skal købet godkendes af Konkurrencemyndighederne.