Rovsing udbyder nye aktier til 20 øre

SSBV-Rovsing har offentliggjort prospekt for sin garanterede emission, der skal indbringe et bruttoprovenu på 26,1 millioner kroner.

Læs mere
Fold sammen

Udbuddet består af i alt 130.702.384 nye aktier med fortegningsret i forholdet en til to for selskabets nuværende aktionærer. Tegningskursen er fastsat til 20 øre pr. aktie.

Desuden udbydes 66.428.571 mio. nye aktier i emission rettet mod Satellite Holdings BV. Det sker i forbindelse med konvertering af en gæld på 3 mio. euro. Afregningskursen ved den transaktion er på cirka 34 øre.

Handelsperioden for tegningsretter løber fra den 29. januar til den 11. februar, mens tegningsperioden løber fra 1. februar til den 14. februar.