Rovsing får uventet underskud i 2006/07

 

Rovsing når ikke sine budgetter for 2006/07, og heller ikke til næste år venter ledelsen, at selskabets lønsomhed bliver tilfredsstillende. Det fremgår af foreløbige regnskabstal, som selskabet offentliggjorde fredag. Regnskabsåret sluttede med udgangen af juni.

 

I 2006/07 var omsætningen 44-45 mio. kr., og driften viser et underskud på 12-13 mio. kr., skriver Rovsing. De senest offentliggjorte forventninger stammer fra halvårsrapporten, hvor ledelsen ventede en omsætning på 52-62 mio. kr. og et driftsoverskud på 4-4,5 mio. kr.

 

- Den vigtigste årsag til afvigelsen er, at to store opgaver vedrørende satellitsystemet Galileo har været præget af styringsmæssige vanskeligheder og generelle forsinkelser af hele Galileo-projektet, hvilket har betydet reduceret fremdrift og øget ressourceforbrug, som har resulteret i lavere omsætning og ringere lønsomhed end forventet, forklarer Rovsing.

 

Ledelsen venter dog, at den manglende omsætning i det forgangne regnskabsår vil komme i indeværende år. Alligevel venter den ikke, at lønsomheden vil udvikle sig tilfredsstillende.

 

- På grundlag af ajourførte forventninger til udviklingen i markedet og selskabets ajourførte strategi er det ledelsens forventning, at omsætningen på lidt længere sigt atter vil vise vækst, og at der kan opnås en tilfredsstillende lønsomhed. Der ventes imidlertid ikke en forbedring allerede i indeværende regnskabsår, skriver Rovsing.

 

(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )