Roskilde/dir.: Kunderne får svært ved at finde en ny bank (opd)

Læs mere
Fold sammen
Roskilde Bank har fået 6000 privatkunder retur fra køberbankerne Nordea, Spar Nord og Arbejdernes Landsbank, og de kunder skal nu ud og finde sig en ny bankforbindelse. Men det bliver en svær opgave, erkender Søren Kaare-Andersen, der er direktør i den nye Roskilde Bank under afvikling og desuden var direktør i den gamle Roskilde Banks sidste levetid.

- Som det finansielle marked er i øjeblikket, bliver det ikke let. Men vi skal nu i samarbejde med kunder bringe deres engagement i en sådan stand, at de kan finde sig en anden bank, siger Søren Kaare-Andersen til RB-Børsen.

I december fik Roskilde Bank besked om, at 1400 erhvervskunder var fundet for ringe til at være kunder i køberbankerne. Roskilde Bank må derfor nedskrive i alt 3,5 mia. kr. på de returnerede privat- og erhvervskunder, og Nationalbanken har som konsekvens konverteret lån for 4 mia. kr. til ansvarlig kapital for at holde bankens solvens over lovens krav. Solvensen er således på 17,8 pct. og det individuelle solvensbehov på 10,5 pct. efter nedskrivningerne på de returnerede lån.

Hvilken type af privatkunder, der returneres, har Søren Kaare-Andersen ikke overblik over endnu, men han venter, at der bliver tale om en blandet skare, som har det til fælles, at de har sat sig for dyrt og levet over evne. Men som direktør i den tidligere Roskilde Bank erkender Søren Kaare-Andersen, at også banken har et ansvar for, at kundernes økonomi er havnet et sted, hvor den er så dårlig, at de andre banker ikke vil vide af dem.

- Vi skal sammen med kunden finde ud af, hvordan vi kan strukturere kundens økonomi, så den bliver i bedre stand. Det her er en kombination af den tidligere kreditkultur i banken og tidernes ugunst. Men det er jo kunderne, der selv hæver pengene på deres konti, og der er kunder, som har levet over evne i højkonjunkturen, siger Søren Kaare-Andersen.

Roskilde Bank har ikke lagt fingre imellem, når det kommer til at begære sine tidligere erhvervskunder konkurs. Men for privatkunderne forsikrer Søren Kaare-Andersen, at banken ikke vil opføre sig anderledes, end andre banker ville gøre.

- Så der er ikke nogen, der kommer til at gå fra hus og hjem?

- Ikke i anden forstand, end det ville de have gjort i enhver anden bank, siger Søren Kaare-Andersen.

Meningen med den nye Roskilde Bank er fortsat, at den skal afvikles. Men det overraskende store antal kunder, der er kommet retur fra de tre køberbanker betyder, at tidsperspektivet bliver rykket. Søren Kaare-Andersen vurderer, at afviklingen i hvert fald kommer til at tage fire år, hvor planen tidligere var to år.

(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )