Roskilde Bank nedskriver og får ny kapital

Roskilde Bank har endeligt afregnet med køberbankerne af filialnettet og har nedskrevet 3,5 mia. kr. og får samtidig tilført frisk kapital.

Læs mere
Fold sammen
Bankens organisation tilpasses, da 6000 privatkunder returneres fra køberbankerne af filialnettet. Det betyder, at 21 medarbejdere fyres.

- Efter gennemgang af bankens udlån foretages nedskrivninger med 3500 mio. kr. Beløbets størrelse skal ses i lyset af udviklingen på de finansielle markeder i 2. halvår 2008 og i særdeleshed den negative udvikling indenfor ejendomsmarkedet, oplyser Roskilde Bank. I den "gamle" bank er der afskrevet 5 mia. kr. og dertil kommer de 3,5 mia. kr., der afskrives nu i den "nye" bank.

Danmarks Nationalbank har besluttet at konvertere 4 mia. kr. af sit udlån til Roskilde Bank til ansvarlig kapital.

- Dermed bliver bankens samlede kapitalgrundlag på knap 5 mia. kr. I den forbindelse er Roskilde Banks to aktionærer, Det Private Beredskab og Danmarks Nationalbank, indkaldt til ekstraordinær generalforsamling den 30. januar 2009, hvor kapitalforhøjelsen skal fremlægges og godkendes, oplyses det.

Efter kapitalforhøjelsen vil Roskilde Bank have en solvens på 17,8 pct. og et individuelt solvensbehov på 10,5 pct.

- Udover Roskilde Banks særlige situation forventer vi som andre fortsatte tab i 2009. Det er helt nødvendigt at forstærke egenkapitalen, siger formanden for Roskilde Banks bestyrelse, Henning Kruse Petersen.

Aftalen, som blev indgået ved salget af bankens filialer til Nordea, Spar Nord Bank og Arbejdernes Landsbank, gav køberbankerne mulighed for at fravælge kunder, de ikke ønskede at overtage.

- Denne gennemgang er nu afsluttet og ud af de ca. 90.000 kunder, der fulgte med filialerne, er ca. 1400 erhvervskunder returneret i januar og ca. 6000 privatkunder bliver returneret i februar. Alle berørte erhvervskunder har modtaget meddelelse herom, og de berørte privatkunder modtager direkte besked fra Roskilde Bank i de kommende dage, oplyser Roskilde Bank.

Den endelige afregning mellem Roskilde Bank og Nordea, Spar Nord Bank samt Arbejdernes Landsbank (køberbankerne) er blevet en betaling af goodwill for filialoverdragelsen på 368,5 mio. kr. Goodwillen var oprindeligt fastsat til 550 mio. kr.

Banken afskediger 21 medarbejdere, men skal ud og ansatte nye til at betjene de returnerede kunder.

- Der bliver ansat nye medarbejdere til serviceringen af kunder, ligesom antallet af medarbejdere, der har serviceret køberbankerne, bliver reduceret, da opgaverne nærmer sig en afslutning. Det betyder, at banken i dag har måttet afskedige 21 medarbejdere, skriver Roskilde Bank.

Roskilde Banks årsregnskab for 2008 offentliggøres 12. februar.

(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )