Roskilde Bank nedskriver 3,5 mia. kr. og får nyt kapitalgrundlag

Roskilde Bank gennemfører nedskrivninger og får tilført kapital. Og bankens organisation tilpasses, da 6000 privatkunder returneres fra køberbankerne af filialnettet. Det betyder, at 21 medarbejdere fyres.

- Efter gennemgang af bankens udlån foretages nedskrivninger med 3500 mio. kr. Beløbets størrelse skal ses i lyset af udviklingen på de finansielle markeder i 2. halvår 2008 og i særdeleshed den negative udvikling indenfor ejendomsmarkedet, oplyser Roskilde Bank.

Danmarks Nationalbank har besluttet at konvertere 4 mia. kr. af sit udlån til Roskilde Bank til ansvarlig kapital.

- Dermed bliver bankens samlede kapitalgrundlag på knap 5 mia. kr. I den forbindelse er Roskilde Banks to aktionærer, Det Private Beredskab og Danmarks Nationalbank, indkaldt til ekstraordinær generalforsamling den 30. januar 2009, hvor kapitalforhøjelsen skal fremlægges og godkendes, oplyses det.

Efter kapitalforhøjelsen vil Roskilde Bank have en solvens på 17,8 pct. og et individuelt solvensbehov på 10,5 pct.

(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )