Roblon: Øgede årsresultat før skat til 25,3 mio. kr.

 

Roblon kom ud af 2005/06 med et overskud før skat, der var højere end ventet. Resultatet før skat blev på 25,5 mio. kr. Allerede i selskabets halvårsregnskab opjusterede Roblon sine forventninger til intervallet 20-24 mio. kr.

 

Omsætningen steg til 189,4 mio. kr mod 171,8 mio. kr. i forrige regnskabsperiode.

 

I anledningen af Roblons 50-års jubilæum indstilles der et aktionærudbytte på 50 pct. Ved den seneste udbytteudbetaling til aktionærerne lå udbyttebetalingen på 30 pct.

 

For regnskabsåret 2006/07 venter Roblon et overskud før skat i intervallet 24-26 mio. kr. og en omsætning i størrelsesordenen 210 mio. kr.

 

# Årsregnskab - Roblon

 

Mio. kr. 2005/06 2004/05

 

---------------------------------------------------

 

Omsætning: 189,4 171,8

 

Driftsres. (EBIT): 24,5 16

 

Res. før skat:: 25,3 17,1

 

Nettoresultat: 18,5 12,5

 

Udbytte i pct. 50 30

 

Egenkapital: 169,8 150,7

 

Balance: 211,8 180,8

 

Regnskabsår: nov-okt. #

 

(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )