Roblon: Fremgang i Engineering og Fiber i 2007/08

Læs mere
Fold sammen
Kabelproducenten Roblon fik fremgang i regnskabsåret 2007/08. Omsætningen steg 7,6 pct. til 252 mio. kr. og før skat øgedes overskuddet 6,8 pct. til 34,5 mio. kr.

I såvel Roblon Industrial Fiber som Roblon Engineering var både omsætning og primært resultat bedre end ventet. Roblon Industrial Fiber leverer produkter til primært fiberoptiske kommunikationskabler, hvor afsætningensfremgangen var markant, ligesom der var en "væsentlig stigning" inden for offshore.

I Roblon Engineerings steg omsætningen via et væsentligt større salg af kabelmaskiner og et større projektsalg af windere, mens omsætningen af tovværksmaskiner var vigende i forhold til niveauet året før.

Der var også faldende aktivitet - og dermed indtjening - i Roblon Lighting. Tilbagegangen tilskrives afmatning på enkelte markeder, mens andre markeder og OEM-kundesegmenter (original equipment manufacurer) udviklede sig mere positivt. Men samlet var der dog tale om et fald i omsætning og indtjening.

Koncernes samlede eksportandel steg 0,5 pct.point til 93,0 pct. og udviklingen betragtes som "meget tilfredsstillende". Alligevel ser ledelsen lidt mere sort på fremtiden. I Industrial Fiber ventes den globale efterspørgsel efter fiberoptiske kabler at væreaftagende med lavere omsætning end i 2007/08. Til gengæld ses en større stigning i afsætningen til offshore og øvrig industri. Roblon Engineering ventes at realisere et fald i afsætningen af kabelmaskiner "til et mere normalt niveau", og trods en ventet stigning i tovværksmaskiner, twistere og windere ses den totale omsætning og indtjening i segmentet lavere i 2008/09. Sidst men ikke mindst venter Roblon Lighting en "lidt lavere" omsætning og et lavere resultat. Udviklingsomkostninger til udvikling af LED-baserede lyssystemer bliver samtidig aktiveret, men det ventes ikke at påvirke resultatet "nævneværdigt".

Samlet ser ledelsen i Roblon en omsætning i intervallet 210 - 220 mio. kr. og et resultat før skat i intervallet 18 - 23 mio. kr.

# 2007/08 regnskab - Roblon:

Mio. kr. 2007/08 2006/07

---------------------------------------------------

Omsætning: 251,9 234,0

Driftsres. (EBIT): 32,8 32,1

Res. før skat:: 34,5 32,3

Nettoresultat: 26,5 24,6

Udbytte pct.: 50,0 50,0

Egenkapital: 185,5 176,8

Balance: 226,2 216,1

#

(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )