Rentestigning på vej i Kina

Risikoen for en rentestigning i Kina kommer tættere på med nye tal for inflationen, der er steget med 4,4 procent i andet kvartal. På kort sigt vil danske investorer ikke blive rørt af en rentestigning. Der er kun grund til bekymring, hvis økonomien på lang sigt kører af sporet.

"Overophedningstendenserne i Kina træder nu endnu tydeligere frem end tidligere med en særdeles stærk vækst," siger Thomas Haugaard Jensen, senioranalytiker i Handelsbanken til nye tal for Kinas økonomiske vækst i andet kvartal, der ligger på 11,9 procent sammenlignet med samme kvartal sidste år.

"Dermed ser det ud til, at væksten også i 2007 kommer stærkere ud end ventet og vil overstige vores forventninger på 10,5 procent," siger han.

Inflationen er også skudt i vejret og ligger nu på 4,4 procent - det højeste niveau i 33 måneder. Og inflationen befinder sig nu væsentligt over den kinesiske centralbanks øvre inflationsgrænse på 3 procent.

Desuden er investeringsaktiviteten ifølge Handelsbanken uforholdsmæssigt høj, handelsbalancen boomer og detailsalget er på det højeste niveau siden 1997.

"Der er dermed lagt i kakkelovnen til, at myndighederne optrapper kampen mod overophedning af økonomien yderligere. Vi finder det derfor overvejende sandsynligt, at der er en renteforhøjelse lige om hjørnet - muligvis allerede på fredag eller hen over weekenden," siger Thomas Haugaard Jensen.

Hvad vil en rentestigning i Kina betyde for de danske investorer?

"En renteforhøjelse i Kina lige nu har ikke nogen stor effekt for danske investorer. Det vil overraske mig. Men de har virkelig problemer med at bekæmpe overophedningen i Kina. Og på længere sig kan en reel overophedning få konsekvenser globalt set," siger Thomas Haugaard Jensen.

Langt mellem Kina og Danmark

Han peger på, at der reeløkonomisk er langt mellem Kina og Danmark, og at man derfor nærmere skal se på Kinas globale betydning i forhold til påvirkningen af de danske investorer.

"En stor del af den optimisme vi ser globalt, er også bundet op på Kina. Hvis der kan stilles spørgsmålstegn ved det kinesiske vækstlokomotiv, så kan der være afledte effekter for de danske investorer," siger Thomas Haugaard Jensen.

Kinesiske myndigheder på overarbejde

De kinesiske myndigheder har i længere tid forsøgt at undgå en overophedning af økonomien ved udover at hæve renten også at øge bankernes reservekrav og gennemføre en række direkte reguleringer af økonomiske aktiviteter.

"Myndighederne frygter, at det høje investeringsniveau i økonomien fører til overskudskapacitet, hvilket i værste fald kan føre til virksomhedskonkurser og potentielle problemer for den finansielle sektor," siger Thomas Haugaard Jensen.

Han peger på, at de pengepolitiske stramninger indtil videre kun har været moderate og ikke umiddelbart haft væsentlig effekt på investeringsaktiviteten.

"Der var i en periode tegn på, at myndighedernes stramningstiltag så småt var begyndt at få effekt, idet investeringsvæksten begyndte at kravle nedad, men de seneste nøgletal peger nu igen i retning af en overophedning af økonomien. Vi forventer dog på længere sigt fortsat en gradvis tilpasning til lavere vækst om end det nu ser ud til, at der kan gå længere tid før vi når ned på etcifret niveau," vurderer han.