Renterne er de laveste i 5.000 år

Det har været helt afgørende for opsvinget, at centralbanker verden over har sikret lave renter og rigelig likviditet, skriver Jeppe Christiansen, adm. direktør i Maj Invest.

Den Europæiske Centralbank (ECB) har sikret lave renter, mens der er blevet pumpet milliarder ud på finansmarkederne. Nu er der en opbremsning forude. Foto: Boris Rössler/AFP Fold sammen
Læs mere
Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Få et Digital Plus-abonnement og lyt videre med det samme.

Skift abonnement

Med Digital Plus kan du lytte til artikler. Du får adgang med det samme.

De finansielle markeder følger den trend, som materialiserede sig allerede i starten af året. Stabil vækst, lave renter og masser af likviditet. Dette er opskriften på stigende børskurser, og sådan er det også gået.

Amerikansk politik er desværre blevet en slags realityshow, men heldigvis er der i den amerikanske kongres mange fornuftige politikere, der sørger for, at kun gennemarbejdede forslag går igennem. Af den grund er præsident Trumps mange hurtige forslag ikke blevet til noget, men i stedet bliver det fundamentale økonomiske kræfter, der styrer USAs økonomi. Og økonomien er mere stabil end nogensinde siden Anden Verdenskrig.

Helt afgørende for opsvinget har været, at centralbanker verden over sikrer lave renter og rigelig likviditet.

Samtidig hermed sikrer den globale konkurrence, at inflationen holdes i ro, ligesom konkurrencepresset giver virksomhederne behov for at effektivi­sere og reducere omkostninger ved brug af ny intelligent software og effektiv e-handel. Så selv i den nuværende situation, hvor den globale vækst er tre pct. og inflationen i gennemsnit to pct., vokser indtjeningen i mange globale koncerner med langt mere end fem pct.

Dette giver på en og samme tid stabilitet og solid fremgang i indtjeningen. Og dette er forklaringen på, at vi ser stigende aktiekurser og fortsat høje obligationskurser. Næsten alle værdi­papirer og investeringskategorier stiger.

I figur 1 viser en grafik fra Deutsche Bank udviklingen i et indeks for gennemsnitlig værdiansættelse på alle aktier og obligationer, der handles i Nordamerika, Europa og Japan.

Grafikken viser tydeligt, at vi er på det højeste niveau nogensinde – og dette gælder i øvrigt også for ejendomspriserne i de samme lande.

Det betyder ikke nødvendigvis, at børskurser og ejendomspriser ikke kan stige mere, fordi den helt afgørende forklaring på stigningerne er, at alle verdens styringsrenter er fastsat på et historisk lavpunkt.

Der findes faktisk historisk dokumentation for udviklingen i renterne i det meste af verden lige siden 3.000 år før Kristus – jeg kan henvise til bogen »A History of Interest Rates« af Sidney Homer og Ricard Sylla.

Vi har opgørelser over renteniveauet fra det gamle Egypten, det antikke Grækenland, Romerriget, Middelalderen samt Det Britiske Imperium, og vi har også noterede obligationskurser fra hele den 500-årige periode, hvor der har været handlet obligationer på Europas børser. Man kan derfor med sikkerhed konstatere, at der på 5.000 år aldrig har været så lave renter som dem, vi ser i disse år. Disse lave renter – høje obligationskurser – er ikke et udtryk for en prisboble. De høje kurser er ikke skabt af euforiske obligationsinvestorer, men skyldes derimod en bevidst politik fra centralbankernes side.

De har nemlig eneretten til at trykke pengesedler og give kredit til banksystemet, hvorfor centralbankernes ledelser helt alene kan beslutte sig for styringsrenternes niveau, ligesom de frit kan opkøbe alle de obligationer, de ønsker via QE-programmer og dermed udøve betydelig indflydelse på obligationernes handelskurser og den effektive obligationsrente. Derfor kan man ikke sige, at obligationsmarkedet er i en prisboble – det er en pengepolitisk beslutning fra centralbankernes side, der har bragt os derhen, hvor vi er i dag.

Den amerikanske centralbank (Federal Reserve – Fed) har i starten af oktober måned besluttet at påbegynde salget af de mange obligationer. Til at begynde med vil man nedbringe med seks milliarder dollar månedligt for derefter gradvist at forøge nettosalget til 50 milliarder dollar månedligt. Dette skal sættes i forhold til Feds opkøbte beholdning, som er på 4.500 milliarder dollar. Den Europæiske Centralbank har i sidste uge besluttet at nedsætte sine opkøb fra 60 milliarder euro månedligt til 30 milliarder euro månedligt – ECB har indtil nu opkøbt for 5.100 milliarder euro. Så det tager lang tid, før dette slår igennem som rentestigninger.

Faktisk er det i begyndelsen modsat – der er stadig nedadgående pres på obligationsrenterne, fordi ECB køber for 30 milliarder euro månedligt, mens det månedlige ny­­udbud af obligationer er på 10-15 milliarder euro. Dette er søgt illustreret i figur 2.

Når renterne er tæt på nul pct., er det jo indlysende, at børsnoterede aktier, som giver årlige udbytter på tre-fire pct., er attraktive.

Selv virksomheder, som ikke vokser og ikke forøger indtjeningen, men bruger det årlige overskud til udbyttebetaling, er på langt sigt bedre investeringer end statsobligationer, fordi de ved de nuværende renteniveauer giver et udbytte, der er større end renten.

Det eneste, som derfor kan ødelægge den nuværende udvikling på aktiemarkederne, er en global recession, som jo typisk rammer vækst, toplinje og indtjening i virksom­hederne. Så længe den globale vækst er stabil, er ejendomme også attraktive investeringer. Overalt i verden er ejendomspriserne – særligt i storbyer hvor folk gerne vil bo – steget markant.

Mest voldsomt ser det ud i Asien, hvor man både har lave renter og stigende lønniveauer. Man har det, som kan kaldes »det bedste af alle verdener« for boligpriserne: stigende lønninger, stor opsparing, lave renter og udlånsvillige banker.

Det er normalt den sikre opskrift på et forløb med høje boligpriser og en efterfølgende finanskrise.

I figur 3 er boligprisernes niveau sat i forhold til folks indkomster. I en traditionel forsigtig bank vil man sjældent godkende lån til boligkøbere, hvis boligens pris overstiger årsindkomsten med mere end fem-otte gange. Bemærk derfor, at boligpriserne i flere kinesiske byer er på 40 gange årsindtægten for køberne. Boligpriserne i Kina udgør p.t. den mest alvorlige prisskævhed i verden. Bemærk i øvrigt også, hvor høje bolig­priserne er i London, Rom og Moskva.

I Japan havde man i 1989 verdens højeste priser på aktier, obligationer og ejendomme. Det var den største prisboble nogensinde – som endda samtidig ramte alle de tre store investeringskategorier.

Dette er ikke tilfældet i dag. Japan har ikke længere de højeste ejendomspriser, og aktierne er ligefrem billige i Japan med P/E-værdier under det historiske gennemsnit på 17.

Dette skyldes formentlig, at mange investorer har forladt Japan pga. den lange finanskrise og den lave BNP-vækst. Mange investorer frygter fortsat Japans lave vækst og store gæld. Men måske er forbedringer på vej. Væksten er nu over en pct., og gældsætningen er måske ved at bremse lidt op. I figur 4 er vist den statslige gæld i procent af BNP, og en lille forbedring synes på vej, selv om det er for tidligt at konkludere noget.

I USA er der til gengæld ingen tvivl om, at næsten alle investorer har ubegrænset tillid til de nye fremadstormende tech-virksomheder, som gør brug af internethandel og indfanger forbrugeren via app-løsninger. Forrest ligger Amazon med en markedsværdi på nu 528 milliarder dollar. Virksomheden har en indtjening på godt 1,9 milliarder dollar i de seneste 12 måneder – så dermed er P/E-værdien for aktien på omkring 270.

Mere bemærkelsesværdigt er det, at Amazons omsætning vokser med omkring 30 pct. årligt, uden at indtjeningen følger med. Overskuddet var året før på 2,1 milliarder dollar, så der er tilsyneladende tale om ti pct. fald i indtjeningen.

Som det fremgår af figur 5, er markedsværdien for Amazon alligevel på 528 milliarder dollar, mens værdien af samtlige børsnoterede virksomheder inden for detailhandel i USA er på omkring 800 milliarder dollar. I denne øvrige gruppe af virksomheder indgår bl.a. Walmart, der har en omsætning på næsten tre gange det niveau, Amazon ligger på.

Som før skrevet er dette et tydeligt tegn på, at aktiemarkedet er kommet ind i den sidste fase, inden et toppunkt nås. Når alle investorer tror, de ved, hvem der »vinder«, og køber disse aktier uden tanke på værdiansættelsen, så er vi kommet tæt på en aktietop.

Men husk, der kan sagtens gå yderligere to år, før vi når denne aktietop, fordi renterne er så lave, og alternativet til aktier ikke rigtig er til at få øje på.

I en langsigtet portefølje skal man derfor fortsat have en pæn aktieandel, og bedst er det, hvis man holder sig til de traditionelle aktier, som er lidt billigere end de nye vinderaktier.

Cand.polit. Jeppe Christiansen er administrerende direktør i Maj Invest. Han har tidligere været direktør i LD og før det direktør i Danske Bank med ansvar for blandt andet aktieområdet