Rekord-udbytte hos Norden

Rederiet Norden vil betale et historisk højt udbytte på 100 kr. pr. aktie som følge af rekordresultatet sidste

år, der viste en fordobling i forhold til 2002. Hertil kommer forventningerne til indeværende år, hvor rederiet

nu venter at runde de halvanden milliard på bundlinien, hvortil skal lægges eventuelle avancer fra yderligere skibssalg

i løbet af året. Det er især rederiets tørlastaktiviteter, der har sikret den kraftige vækst i både

omsætning og indtjening.En stor avance fra salget af et nybygget tørlastskib, der leveres her i foråret,

betød, at rederiet allerede kort efter regnskabet mandag opjusterede forventningerne til 2004 til et nettooverskud på

"mere end" 1,5 mia. kr. (250 mio. dollar) eksklusive yderligere skibssalg. I starten af februar opjusterede rederiet sine

forventninger til 2004 til et overskud efter skat på "mere end" 1,4 mia. kr. eksklusive avancer fra skibssalg og baseret

på en dollarkurs på 6,00, mens de tidligere forventninger lød på, at 2004-resultatet ville overstige det

i 2003.- Vi har et godt indtjeningspotentiale i de indchartrede skibe, ligesom rederiets fire usolgte nybygninger for tiden

repræsenterer en stor merværdi, konstateres det i årsregnskabet.Det bemærkes endvidere, at markedet

efter årsskiftet har fortsat sin meget positive udvikling - og det gælder både inden for tørlast- og tankmarkedet.Udbyttet

foreslås hævet til 100 kr. pr. aktie fra 10 kr. for 2002, svarende til en samlet udbyttebetaling på godt 230 mio.

kr. Allerede i december bebudede rederiet, at det overvejede at udbetale et ekstraordinært stort udbytte i størrelsesordenen

150-200 mio. kr., svarende til 69-92 kr. pr. aktie.Overskuddet sidste år blev 392 mio. kr., og er dermed på niveau

med de svagt nedjusterede forventninger fra starten af februar i år. Resultatet er dog bedre end det umiddelbart ser ud til,

idet 2002-overskuddet var positivt påvirket af 158 mio. kr. i tilbageførte skatter i forbindelse med overgangen til tonnagebeskatning.

Til gengæld var der sidste år en gevinst fra skibssalg på 29 mio. kr., mens der ingen var i 2002.Omsætningen

steg sidste år med over 50 pct. til 3133 mio. kr.- Væksten afspejler dels en meget kraftig stigning i raterne inden

for tørlast og delvis også tank, dels at rederiet fra sidste halvdel af 2002 og igennem hele 2003 har udvidet sin flåde

for at drage fordel af de stigende rater, bemærkes det i årsregnskabet.Rederiets langt største forretningsområde

er tørlast (bulk) og her steg omsætningen sidste år med 61 pct. til 2709 mio. kr., mens resultatet af den primære

drift (EBIT) blev vendt til et plus på 364 mio. kr. fra et tab på knap 8 mio. kr. i 2002. Den samlede efterspørgsel

på transport af tørlast ventes ifølge RS Platou at stige med 6 pct. i år, mens den samlede flåde kun

vokser med 4 pct., og rederiet konstaterer derfor, at det med sådanne fremtidsudsigter er svært at være andet end

optimistisk for 2004.RB-Børsen