Regnskab fra Novozymes helt efter bogen

Den danske enzymkoncern Novozymes kom ud af første halvår præcis som ventet af aktiemarkedet. I halvårsregnskabet fastholder Novozymes forventningerne til driftsoverskuddet, mens forventningerne til årets resultat opjusteres.

- Vi er godt tilfredse med vores resultater i første halvår. De lever til fulde op til vores forventninger for året. Vi har haft en rigtig god organisk vækst i første halvdel af 2007. Produktivitetsforbedringer har bidraget positivt til indtjeningen, der er fastholdt på et tilfredsstillende niveau til trods for lavere valutakurser og højere råvarepriser, siger administrerende direktør Steen Riisgaard. Novozymes er kommet ud af første halvår med et overskud af driften på 788 mio. kr., hvilket var forventningen i en rundspørge foretaget af RB-Børsen op til regnskabet. Omsætningen på 3,7 mia. kr. er en anelse lavere end ventet, mens overskuddet før skat på 760 mio. kr. er en anelse højere end ventet. - Forretningens udvikling understøtter ambitionen om en omsætning på 10 mia. kr. i 2010. Derudover har vi netop indgået en aftale om at købe enzymaktiviteterne i Biocon Limited, Bangalore, Indien. Købet af Biocons enzymaktiviteter passer godt ind i Novozymes' strategi. Selskabets produktportefølje og stærke distributionssetup i Indien supplerer vores eksisterende enzymforretning, og akkvisitionen giver samtidig Novozymes en førende position på det indiske marked, hvor vi forventer attraktive vækstrater i de kommende år, siger Steen Riisgard. For hele 2007 venter Novozymes en vækst i omsætningen på 8-10 pct. svarende til ca. 7,4 mia. kr., og en vækst i driftsoverskuddet på 11-13 pct., svarende til ca. 1690 mio. kr. Heri er dog inkluderet erstatningen fra den vundne enzym-patentsag mod Danisco, foruden købet af enzym-aktiviteterne i indiske Biocon. - Årets resultat forventes som følge af reduktion af dansk selskabsskat nu at stige med 14-16 pct. Novozymes vil fortsætte med at købe egne aktier tilbage inden for den oprindeligt annoncerede ramme på 500 mio. kr., oplyser koncernen endvidere. Salget af de vigtige vaskemiddelenzymer, der gennem længere tid har ligget underdrejet, steg 13 pct. i første halvår. - Den positive udvikling var primært drevet af stigende salg i Europa som følge af øget efterspørgsel og en større markedsandel. Samtidig var der pæn vækst i salget til Kina og Latinamerika, skriver Novozymes, der dog stadig kæmper med at sælge foderenzymer. - Salget af foderenzymer steg 1 pct. i danske kroner i første halvår 2007. Salget var negativt påvirket af lavere valutakurser. Væksten var 5 pct. i lokal valuta i forhold til første halvår 2006. Der var pæn vækst i salget af enzymer til vegetabilske proteiner, særligt i Latinamerika. Væksten blev dog reduceret at et lavere salg af fytaseprodukter, der i første halvår 2007 var påvirket af et konkurrencepræget marked, og som følge heraf lavere prise, skriver enzymkoncernen i regnskabet.

RB-Børsen