Realkreditobligationen næsten uddød

Den traditionelle og velkendte realkreditobligation er nærmest ren historie. Alle realkreditinstitutter har valgt at skifte til de særligt dækkede obligationer (SDO'er) eller de særligt dækkede realkreditobligationer (SDRO'er) med årsskiftet, og dermed udsteder de ikke nye realkreditobligationer. Eneste undtagelse er LR Realkredit, som er landets mindste realkreditinstitut og typisk låner ud til skolebyggeri og andre offentlige projekter. Det holder fast i realkreditobligationen.

De andre institutter vil også udstede realkreditobligationer i den kommende tid, men det sker alene for at dække de lånetilbud, som de allerede har givet løfte om. Desuden vil de udstede dem til dækning af nogle særlige typer erhvervslån. Fredag før jul oplyste DLR Kredit som det seneste detaljerne om sine SDO-udstedelser.

- Vi har valgt at gå over til SDO'er, fordi de gamle realkreditobligationer ikke ville få samme kapitalvægt, siger direktør hos DLR Kredit, Bjarne Dyreborg-Carlsen, til RB-Børsen.

Kapitalvægten, som han henviser til, dækker over, hvordan obligationerne påvirker bankernes solvens, hvis de har investeret i dem. Fra den 1. januar 2008 kan SDO'er og SDRO'er risikovægtes med 10 pct. i solvensopgørelsen, mens realkreditobligationer skal vægtes med 20 pct., og dermed stiller større kapitalkrav til instituttet.

Det har været oplagt, at de store institutter som Nykredit, Nordea Kredit, Realkredit Danmark og BRFkredit skulle gå over til SDO'erne, mens det ikke var sikkert, at det kunne betale sig for DLR Kredit, som typisk låner ud til landbruget, at ændre på finansieringen. Det skyldes, at DLR Kredit traditionelt ikke har så mange banker i investorkredsen og derfor kan være ligeglad med risikovægten.

- Vi ved jo ikke, om investorerne kun vil have obligationerne midlertidigt og så videresælge dem til en bank, så for at sikre, at vi får en ordentlig kurs på obligationerne, har vi valgt at gå over til SDO'er, forklarer Bjarne Dyreborg-Carlsen.

Institutterne kan selv vælge om de vil have SDO'er eller SDRO'er. Realkredit Danmark og Nordea Kredit har begge valgt SDRO'er, mens Nykredit, BRFkredit og DLRkredit har valgt SDO'er. Forskellen ligger i balanceprincippet, som henviser til forholdet mellem pantets værdi og obligationerne til finansieringen af det. I praksis betyder det, at instiutter med SDO'er har mulighed for fælles funding i modsætning til SDRO'erne. Det er i Nykredits tilfælde vigtigt, da datterselskabet Totalkredit samarbejder med mange lokale pengeinstitutter, som så kan gå sammen om obligationerne. For Realkredit Danmark og Nordea Kredit er situatioenen en anden, fordi de kun har en samarbejdsbank henholdvis Danske Bank og Nordea.

- Vi kunne også have valgt SDRO'er, men vi valgte SDO'er. Hvis vi på et tidspunkt vil - jeg siger ikke, vi gør det - benytte os af fælles funding, så kan vi det, siger Bjarne Dyreborg-Carlsen fra DLR Kredit.

SDO'erne er kommet til Danmark som følge af EU's ønske om harmoniserede realkreditregler. De største ændringer ved de nye regler er, at bankerne får adgang til at yde realkreditlån, og at låneloftet skal være løbende overholdt og ikke blot ved optagelsen af lånet. Reglerne trådte i kraft i juli.

(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )