Ratingbureauer: Statshjælp løser ikke danske bankers problemer

Læs mere
Fold sammen
Den danske bankpakke II bliver positivt modtaget hos ratingbureauerne Standard & Poor's og Moody's. Men skønt den statslige indsprøjtning af hybrid kernekapital øger sektorens solvens ganske kraftigt, får det ikke kreditvurderingsbureauerne til at ændre deres syn på den danske banksektor, som de anser for at have store problemer.

- De strukturelle mangler i den danske finansielle sektor er der fortsat. Efter vores mening har Danmark alt for mange banker med snævre forretningsprofiler, potentielt risikable udlånsporteføljer og en stor afhængighed af kortsigtet funding, skriver Standard & Poor's.

Bureauet venter, at der fortsat vil være banker, som må ophøre som selvstændige.

Moody's fastholder sit negative syn på udsigterne for den danske banksektor, selvom den øgede kapital ses som en positiv nyhed.

- Forbedret kapitalisering modvirker blot det pres, der ellers ville være på ratingerne i nedadgående retning, der kommer fra de vanskelige udsigter, den forværrede kvalitet af aktiverne samt højere fundingomkostninger, argumenterer kreditvurderingsbureauet.

I lyset af de vanskelige økonomiske forhold venter Moody's, at udlånene til danske virksomheder vil være negativt påvirket de næste 12-18 måneder, og ratingbureauet er også opmærksom på, at de faldende huspriser kombineret med husholdningerne store gæld udgør en potentiel risiko for de danske banker, især hvis beskæftigelsen falder.

(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )