Private er alt for vilde med bankaktier

Almindelige danskere har sat alt for mange penge i enkelte aktier og ikke spredt deres risiko godt nok, vurderer eksperter.

Danske Bank med Peter Straarup som ordførende direktør og andre bankaktier fylder meget i private investorers portefølje. Opsparerne bør sprede risikoen, siger to eksperter. Fold sammen
Læs mere
Foto: Arkivfoto: Søren Bidstrup

Små, private investorer har investeret næsten hver fjerde aktiekrone i bankpapirer. Det viser en ny opgørelse fra Værdipapircentralen, VP, og det kan ifølge flere eksperter, som Morgenavisen Jyllands-Posten har talt med, være et problem.

Den store koncentration af aktier i én sektor betyder nemlig, at private udsætter sig selv for en alt for stor risiko, som kan give store tab.

»Private skal helst have en aktieportefølje, der er spredt over mange markeder. Holder man en stor del af sin formue i en speciel sektor, er man meget eksponeret over for risici i lige det marked,« siger professor i finansiering Jesper Rangvid fra Handelshøjskolen i København til avisen.

Denne holdning deles af lektor Finn Østrup.

»Private bør fordele porteføljen over en lang række forskellige aktier, og det gør de danske privataktionærer ikke i tilstrækkelig grad. Der er stadig tale om en klar overrepræsentation af finansielle aktier, der har sin baggrund i, at folk er gået ned i banken og kommet under pres for at købe bankaktier for lånte penge,« siger lektor Finn Østrup fra Handelshøjskolen i København.

Mens bankaktier ved udgangen af april udgjorde omkring 19 procent af de privates aktieinvesteringer, er de ved udgangen af juni steget til 23 procent.

Opgørelsen fra VP viser også, at private ved udgangen af juni samlet set havde placeret omkring 137 milliarder kroner i aktier, 130 milliarder kroner i obligationer og 230 milliarder kroner i investeringsforeninger - som jo invsterer i både aktier og obligationer.