Peter Garnry

Aktiestrateg i Saxo Bank:

1. Hvis den globale økonomi, og specielt Europa, kommer igennem 2013 uden at ramme større lufthuller, kan markeder som Irland, Israel, Spanien, Portugal og Grækenland godt blive vindere i 2013. På sektorniveau er vi mest til sundhed, industri og teknologi. Inden for teknologi ser vi rigtig gode muligheder i Microsoft, Apple og Oracle. I sundhedssektoren er vi positive på Coloplast, Novo Nordisk og Cardinal Health.

2. Generelt for aktier bliver det mest afgørende, om Europa for alvor bliver stabiliseret og kommer tilbage til positiv vækst i andet halvår af 2013. Derudover vil det amerikanske boligmarked være af afgørende betydning for den amerikanske økonomi og dermed også verdensøkonomien.

3. På sektorniveau er vi mest negative på finansielle og forbrugsaktier som bil- og tøjaktier. Dette gælder både danske og udenlandske aktier. Den finansielle sektor befinder sig i en proces, der handler om tilpasning til en ny regulativ virkelighed og den vil fortsætte med at være en negativ faktor for sektoren. Forbrugsaktier vil lide af de disponible indkomster stadig vokser meget langsomt i den udviklede del af verden.

4. C20-indekset har en god sandsynlighed for at slå de udenlandske indeks igen i år alene baseret på, at vi anser sundhedsaktier for at have mest værdi i sig relation til vækstforventningerne, og C20-indekset har en vægt på 50 pct. mod sundhedsaktier.