Per Aarsleff nød godt af høj aktivitet i byggeriet (Opd)

Entreprenørvirksomheden Per Aarsleff overgik sine egne forventninger markant i regnskabsåret 2006/07, og det skyldes især den høje aktivitet i sektoren herhjemme. Til gengæld venter ledelsen et mindre fald i overskuddet i det nye regnskabsår.

Overskuddet før skat er øget med 77 mio. kr. til 187 mio. kr. og omsætningen med 13,4 pct. til 4,3 mia. kr.

- Stigningen (i omsætningen, red.) er højere end ventet ved regnskabsårets begyndelse og skyldes væsentligst et højere aktivitetsniveau i Danmark, står der i regnskabet.

Oprindelig budgetterede Per Aarsleff blot med et overskud før skat på 120 mio. kr., men det er opjusteret tre gange i løbet af året.

Koncernen har delt sit virke ind på tre hovedområder. Anlæg, Rørteknik og Fundering. Bedst gik det i Anlæg og værst i Rørteknik. Overskuddet i anlæg er øget med 65 mio. kr. til 85 mio. kr., i Fundering er det øget med 30 mio. kr. til 57 mio. kr., mens det i Rørteknik er faldet med 36 mio. kr. til 14 mio. kr.

For regnskabsåret 2007/08 venter ledelsen et overskud før skat på 170 mio. kr.

# Årsregnskab - Per Aarsleff:

Mio. kr. 2006/07 2005/06

---------------------------------------------------

Omsætning: 4288,6 3781,6

Driftsres. (EBIT): 175,7 114,0

Res. før skat:: 186,9 110,2

Nettoresultat: 148,0 92,7

Udbytte kr. 4,8 4,8

Egenkapital: 1050,0 912,1

Balance: 2726,6 2440,0 #

(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )