Pensionskasser trætte af kapitalfondes gebyrer

Landets største pensionskasser, der hvert år placerer milliardbeløb i kapitalfonde, er ved at blive allergiske over for kapitalfondenes tårnhøje gebyrer.

Skærpet fokus på omkostninger betyder, at pensionskasserne dirigerer flere penge uden om fondene, bl.a. i direkte investeringer i selskaber ved siden af kapitalfonden, skriver Morgenavisen Jyllands-Posten.

»Den største udfordring for kapitalfonde fremover er, at de bliver valgt fra, fordi de er for dyre, alene fordi der er omkostningsfokus,« siger Peter Køhler Lindegaard, investeringsdirektør i Danica Pension, der har ca. 6 mia. kr. i kapitalfondsinvesteringer.

Pensionskasser og andre store investorer placerer penge i kapitalfonde, der køber og sælger virksomheder og sender fortjenesten tilbage til investorerne.

Men fondene beholder selv dele af gevinsten og scorer ofte trecifrede millionbeløb på succesfulde handler.

Pensionsopsparerne er blevet langt mere fokuserede på deres pensionsselskabs omkostningsniveau, og kapitalfondenes gebyrer er ofte op til 10 gange dyrere end f.eks. investeringer i obligationer eller børsnoterede aktier. Det trækker voldsomt op i omkostningsprocenten.