Pas på ikke at drukne i andres meninger

Vinderstrategi. Det er vigtigt at have sit eget regelsæt, hvis man vil sikre sig succes på aktiemarkedet.

Aktieskole, del 2 af 4: Det er naturligt med forskellige holdninger og vurderinger på et børsmarked, som består af hundredetusinder af handlende.

På et så stort marked er det dog endnu vigtigere at have sit eget regelsæt, da man ellers risikerer at drukne i andres meninger og holdninger.

Vores første hovedregel er at sortere de selskaber fra, som efter vores vurdering ikke har en indtjening, som står i et rimeligt forhold til kursen. Det udelukker på forhånd stort set alle underskudsgivende selskaber.

Rimelig omsætning

Dernæst bør man stille krav om en rimelig omsætning af en aktie, før man overvejer at købe den. Her lægger vi os ikke fast på et bestemt omsætningstal.

Der kan nemlig være aktier, som i perioder har en væsentligt lavere omsætning end den gennemsnitlige omsætning over en længere periode. For eksempel er den daglige omsætning af Flügger gennemsnitligt på lidt over en mio. kr., men i august var der tre dage, hvor aktien slet ikke blev handlet.

Skal man vælge sådan en aktie fra, fordi den ikke nødvendigvis kan handles hver dag? Eller skal man vælge den, fordi den set over en lidt længere periode handles i tilstrækkeligt omfang til, at vi med vores porteføljestørrelse vil kunne købe eller sælge den?

Kurserne skal stige

Det spørgsmål tager vi stilling til i hvert enkelt tilfælde, hvor vi vurderer, om den gennemsnitlige omsætning pr. dag og omsætningens fordeling over en længere periode harmonerer med vores krav til en akties omsættelighed.

Nogen vil måske undre sig over, at vi nu har gennemgået to regler for vores køb af aktier, men endnu ikke har nævnt stigende kurser med et eneste ord.

Eftersom stigende aktiekurser er en afgørende forudsætning for at tjene penge på aktiemarkedet har vi naturligvis også en regel om, at en aktie skal stige for at kvalificere sig til vores portefølje.

Men det er ikke tilfældigt, at den regel først kommer ind på tredjepladsen i vores regelsæt.

Det fortæller vi senere mere om her i ErhvervsBladet.dk.