Pas på – den finansielle risiko er på vej op i fart

Både investeringsomfang og gældsætning er nu på et niveau, hvor man som investor skal overveje at tilpasse sin porteføljerisiko.

»Jo flere biler, Tesla sælger, desto mere stiger underskuddet. Direktøren er arbejdende bestyrelsesformand, og virksomheden drives som et »onemanshow«. Alle røde lamper lyser,« skriver ekspert Jeppe Christiansen om et af aktiemarkedets succesparadokser. Foto: Thomas Peter/Reuters Fold sammen
Læs mere

Det er særligt i perioder, hvor børskurserne er stabilt stigende, at man skal være opmærksom på finansielle risici. Helt aktuelt kan man på trods af den noget usikre geopolitiske situation konstatere en forbløffende stabilitet i aktie- og obligationsmarkederne.

Kursudsvingene på aktier er historisk lave, obligationsrenterne ligger næsten fast på et historisk lavt niveau, olieprisen er stabiliseret omkring 50 dollar pr. tønde, og den økonomiske konjunktur synes meget stabil på trods af Brexit, Donald Trumps tiltrædelse som USAs præsident og den betydelige usikkerhed om EUs fremtid.

I perioder som disse vokser investorernes risikovillighed. Dette ses tydeligt i boligmarkedet, hvor alle de ejendomme, man ikke kunne sælge under finanskrisen, nu kan sælges til priser langt over niveauet for blot fem år siden.

Man ser risikovillighed i aktiemarkedet, i obligationsmarkedet og blandt investorer i nogle af de mest ustabile emerging markets-lande.

I det følgende sættes der fokus på forhold, der viser, at risikoniveauet er stigende. Både investeringsomfanget og gældsætningen er kommet op på niveauer, der gør det naturligt at overveje, om man som investor med fordel kan tilpasse sin porteføljerisiko.

Det er mest sandsynligt, at den positive udvikling særligt for aktier og ejendomme fortsætter i endnu nogle år, men det er bestemt ikke uden risiko.

Kapitalmarkederne er i en helt særlig situation – som endda hvad pengepolitik og renteudvikling angår aldrig er set før.

Centralbankerne i det meste af verden har i snart ni år fastholdt renterne tæt på nul pct. Det har gjort livet let for de kortsigtede investorer, som nemt og billigt kan låne og investere. De lang­sigtede investorer – herunder pensionskasser – har måttet tilpasse sig denne nye situation.

I »gamle dage« købte man obligationer for størstedelen af formuen – typisk op imod 75 pct. var placeret i obligationer. I dag giver obligationerne næsten ingen rente, og derfor placeres pensionskasseformuerne i stadigt større omfang i aktier, ejendomme og vindmølleparker med statsstøtte. Det er et logisk strategiskifte for professionelle aktører, der søger at skaffe afkast til deres medlemmer.

Næsten alle er »på flugt« væk fra obligationsmarkederne. I USA kalder man fænomenet for »TINA« – »There Is No Alternative«. Med andre ord: Der er intet alternativ til aktier.

Men selv om aktiekurserne er steget siden finanskrisen, er de stadig ikke dyre målt i forhold til historiske aktiekurs­niveauer. Netop derfor kan den nuværende kapitalindstrømning i aktiemarkedet sagtens fortsætte længe. Det er umuligt at forudsige et toppunkt. Og lige nu ser det stadig positivt ud. Den globale økonomi har det godt. Kapitalstrømmen fortsætter.

Den seneste udvikling viser solid økonomisk fremgang i EU. Væksten er nu omkring to pct. p.a., og der skabes 400.000 nye job hvert kvartal. I USA bliver væksten i 2017 formentlig også omkring to pct., og der skabes næsten 200.000 nye job hver eneste måned.

Af figur 1 fremgår, hvordan de seneste erhvervsindikatorer (PMI-tal) peger opad – særligt for EU, men også globalt. Man skal i den forbindelse huske, at USA og EU stadig er verdens to største økonomiske centre, og at privatforbruget i USA og EU tilsammen er fem gange større end Kinas tilsvarende forbrug – som til gengæld vokser med ti pct. årligt.

I USA er boligmarkedet stadig i fremgang, som det fremgår af figur 2. Huspriserne er kommet op over niveauet før finans­krisen. Det er let at finansiere boligkøb, og man er kommet i den situation, at der faktisk i mange amerikanske stater er mangel på boliger. Stigende boligbyggeri er med til at skabe økonomisk vækst, nye job, stigende indkomster og dermed yderligere forbrug.

Blandt økonomer kaldes det for en multiplikatoreffekt – og den varer typisk ved i flere år. De globale aktiemarkeder afspejler denne makroøkonomiske udvikling. Når makroøkonomien har det godt, og renterne samtidig er lave, udgør det den bedst tænkelige baggrund for et stærkt aktiemarked, præcis som det vi ser. Ikke alene stiger aktiekurserne – også stabiliteten er i top.

Man måler aktiemarkedets stabilitet ved det såkaldte VIX-indeks, der angiver, hvor store de daglige kursudsving er. Som det fremgår af figur 3, er dette indeks nede omkring ti, hvilket er historisk lavt. Aktier anses åbenbart af alle investorer som sikre og kursstabile. Men husk, at VIX-tallet var omkring 80 under finanskrisen for blot ni år siden.

Et andet tydeligt tegn på investorernes risikovillighed er interessen for nye forretningsmodeller, disruption og virksomheder, som kan »erobre verden«. Vi har set, hvordan sociale medier skaber reklameindtægter, hvordan nye app kan fungere som distributionsplatforme, og hvordan internethandlen vokser.

Dette ændrer værdikæden og fører til, at nye virksomheder kan skabe indtjening og vækst ved at være først og tæt på kunden.

De succesfulde virksomheder er næsten alle amerikanske og har global dominans.

Google, Amazon og Facebook er eksempler på innovation og effektiv udnyttelse af sociale medier og global internetdistribution. Aktierne handles til både to og tre gange de normale aktiepriser – men det er ikke nødvendigvis for dyrt. De nævnte virksomheder har alle positiv indtjening og stor vækst i salget.

Anderledes forholder det sig med Tesla – se figur 4. Tesla producerer højkvalitets elbiler. Der er ingen tvivl om, at kvaliteten er i top – ligesom prisen er det. Der er næppe heller tvivl om, at vi alle kommer til at køre i elbiler på et tidspunkt. Men indtil videre kan elbiler kun sælges, hvis statskasserne giver store tilskud.

Tesla solgte 76.285 køretøjer sidste år, regnskabet viser en omsætning på syv milliarder dollar og et underskud på 700 millioner dollar svarende til knap 10.000 dollar pr. produceret bil. Bemærk: Jo flere biler, Tesla sælger, desto mere stiger underskuddet. Direktøren er arbejdende bestyrelsesformand, og virksomheden drives som et »onemanshow«. Alle røde lamper lyser.

Men investorerne køber Tesla-aktien, som nu har en børsværdi, der overstiger bilproducenten Ford – der til sammenligning i 2016 producerede næsten 6,6 millioner biler, omsatte for 152 milliarder dollar og havde et overskud på syv milliarder dollar.

De kapitalstrømme, som i disse år søger mod aktiemarkedet, kommer fra store globale investorer, der administrerer og investerer den enorme opsparing, som skabes i USA, Europa og Asien. Opsparingen stiger, fordi den globale vækst stiger, og det gør den blandt andet, fordi alle lande fører en finans- og pengepolitik, som baserer sig på lave renter, billig lånekapital og udpumpning af likviditet ved såkaldte QE-programmer. Dette er ikke uden omkostninger. Den førte politik skal finansieres, og det betyder stigende gældsætning overalt.

I figur 5 er vist, hvor meget statsgælden er steget i de senere år i alle store lande.

Bemærk særligt, at Japan og Kina fører an, og bemærk, at gælden stiger langt hurtigere end BNP. Det kan formentlig fortsætte i flere år endnu, men de historiske erfaringer fortæller os, at gældsætning i dette omfang altid ender galt.

Der er fortsat gode argumenter for at holde en pæn aktieandel i sin portefølje, men det er også relevant at overveje risikotilpasning.

Cand. polit. Jeppe Christiansen er administrerende direktør i Maj Invest. Han har tidligere været direktør i LD og før det direktør i Danske Bank med ansvar for bl.a. aktieområdet.