Parken-selskaber må klare sig selv

Gennem de senere år har Don Ø og Parken Sport & Entertainment sendt millioner videre til sine tilkøbte datterselskaber som Lalandia og Fitness.dk, men koncernens voldsomme vækst i udgifter til betaling af gæld i forbindelse med de senere tids massive investeringer truer med at sætte et stop for hjælpen til de af Parkens datterselskaber, der ikke kan stå på egne ben. Frasalg eller lukninger kan komme på tale.

Læs mere
Fold sammen
Samtidig med at gældsbyrden og det økonomiske pres på Don Ø og Parken Sport og Entertainment er vokset betydeligt, går en række af koncernens tilkøbte datterselskaber samtidig en usikker fremtid i møde.

De senere års fremgang hos Don Ø og Parken Sport & Entertainment har nemlig betydet, at koncernen har været i stand til at sende millionchecks videre til datterselskaber som Fitness.dk, Lalandia og Lalandia Billund for at sikre, der var penge til den daglige drift.

Alene i 2007 måtte Don Ø således sende hele 135 mio. kr. fra Parkens kasse på Østerbro til sine tre datterselskaber for at finansiere den løbende drift samt nye investeringer, og det behov vil også være til stede i 2008 og 2009, hvor finanskrisen og øget konkurrence i fitnessbranchen truer med at æde en stor del af overskuddet i Don Ø’s datterselskaber.

Det understreger statsautoriseret revisor Per Otte Bech, der har gransket samtlige Parken-regnskaber samt seneste årsrapporter fra samtlige Parken-datterselskaber. Han fremhæver, at det i både nu og i den kommende tid vil blive mere end svært for Flemming Østergaard og Parken fortsat at sende millioner videre i systemet.

”Parken har en række usunde datterselskaber, som de er nødt til at holde hånden under. Og det er yderst vanskelligt, når selskabet samtidig har voldsomme udgifter til at betale af på gælden for deres massive investeringer.” siger statsautoriseret revisor Per Otto Bech, tidligere partner i revisionsselskabet Mazars og peger på, at alene Parkens renteudgifter i 2008 var på godt 75 mio. kr.

Han understreger, at Parkens bedste mulighed kan være at forsøge at sælge dele af koncernen som eksempelvis Fitness.dk eller Lalandia for at få nogle likvider i den slunkne pengekasse.

Risikable manøvrer
Især er det købet af fitness-kæden og badelandet Lalandia samt de massive investeringer i ferieprojektet Lalandia Billund, der har drænet Parken for finansielle midler.

Per Otto Bech understreger, at Parkens gæld, der i seneste regnskab var vokset til over 2 mia. kr. sammenkoblet med en altomfattende finanskrise, gør det svært for moderselskabet at holde hånden under sine mange datterselskaber.”Det er nogle dristige manøvrer, som Parken har foretaget med opførslen af den nye tribune og de mange sommerhuse i Lalandia Billund. Men problemet er, at det strammer til nu, og derfor er det svært for Parken at blive ved med at sende penge til sine mange selskaber. Det vil ikke undre mig, hvis man allerede nu er nødt til at holde igen med betalingerne flere steder” siger Per Otto Bech der samtidig under sig over, at der i det samlede koncernregnskab for Parken ikke er lavet en udførlig liste over samtlige datterselskaber.

Tvinges til frasalg
En sådan opgørelse viser nemlig, at det kun er et fåtal at Don Ø’s mange investeringsprojekter, der rent faktisk giver et solidt overskud.Både driften af selve Parken samt badelandet i Rødby og Lalandia Billund gav således underskud i 2007, mens det dyrt tilkøbte fitness.dk, kun gav et beskedent plus på godt 9 mio. kr.

Parken-analytiker Daniel Patterson fra Danske Bank påpeger, at Parken lige nu ikke befinder sig i en særlig gunstig situation, hvilket understreges af, at selskabet har valgt at droppe den planlagte multiarena samt et prestigefyldt ferieprojekt i Italien.

”Ud over de mange datterselskaber giver også selve fodboldforretningen giver også underskud, så det langt fra nogen gunstig situation, Parken står i. Især fitness.dk står i en svær situation, hvor stigende konkurrence og prispres er med til at begrænse overskuddet, og jeg ville ikke blive overrasket, hvis man blev tvunget til at lukke en række centre,” siger han.