Parken køber Lalandia.

Det børsnoterede Parken Sport & Entertainment, der blandt andet ejer fodboldstadionet Parken, fodboldklubben FCK og håndboldklubben

af samme navn, udvider på Lolland-Falster. Koncernen har underskrevet et såkaldt "Letter of Intent" om overtagelse

af feriecenteret Lalandia. Købet omfatter selskaberne Lalandia med datterselskabet LalandiaBadeland, Ejendomsselskabet

4F og Skansen Huse. Overtagelsen sker med tilbagevirkende kraft fra den 1. oktober, meddelte Parken mandag.Overtagelsen omfatter

i første omgang 75 pct. af aktierne, men dertil kommer en option på køb af de resterende 25 pct., der kan indløses tidligst

i januar 2007. De sidste 25 pct. ejes af tre ledende medarbejdere - administrerende direktør Christer Rosenkrands, Kaj Justesen

og Poul Østergaard.Et konkret køb er betinget af blandt andet tilfredsstillende en "due diligence" -såvel

teknisk, økonomisk som juridisk. Købesummen ønsker parterne ikke offentliggjort. Men købesummen ventes

at give en forretning på minimum 15 pct. af den investerede kapital. De regnskabsmæssige konsekvenser for Parken ventes

for et helt regnskabsår at være en omsætningsstigning på ca. 160 - 170 mio. kr., en stigning i resultat før transferaktiviteter

og før renter, skat og minoritetsinteresser (EBIT) på ca. 20-25 mio. kr. og en stigning i resultat efter samtlige afledte finansielle

købsomkostninger, skat og minoritetsinteresser på ca. 5 mio. kr. Lalandia vil således indgå med cirka halvdelen

af årstallene, oplyser Parken.Parkens balance øges med ca. 160 - 170 mio. kr. til ca. 1,1 mia. kr. Af forøgelsen

udgør værdien af sports- og aktivitetscentret 100 mio. kr. Soliditet vil fortsat være over 40 pct. Antallet af

ansatte opgjort i årsværk øges med ca. 200.Ud over den umiddelbare resultateffekt er der yderligere vækstmuligheder og

synergier, men de er ikke endeligt vurderet, anføres det.Parken vurderer imidlertid, at synergierne primært består

af en kraftigere markedsføring af Lalandia som et totalt sports- og aktivitetscenter inkl. badeland, sportshal, restauranter,

supermarked, fitnesscenter, minigolfbaner, bowlingbaner, golfbane, børneaktiviteter, god badestrand, vinterskøjtebane,

lysstøberi, tennisbaner, diskotek etc. Dertil kommer en kapitalmæssig styrkelse til videreudvikling og driftsmæssig

ledelses- og samarbejdssynergi, herunder indkøbssamarbejde inden for drift af restauranter, konferencefaciliteter, sportsfaciliteter

etc.Lalandia blev oprindeligt opført i 1986-1988, og en større ombygning blev færdiggjort i 1992. I 1999

overtog REKA-Gruppen i Varde Lalandia og omlagde driften efter et sommerhus-koncept, hvor feriehusene individuelt er frasolgt til

private købere. Lalandia forestår herefter udlejningen, hvorved der sikres en meget høj udlejningsprocent samt

et totalt koncept på udlejningen.RB-Børsen