Parken-anklager: Parkens adfærd var kursmanipulation

Anklageren i ankesagen om kursmanipulation lod fredag i landsretten klart forstå, at en række af Parkens handlinger og undladelsessynder var med til at holde kursen kunstigt oppe.

Foto: Christian Als

Senioranklager Jan H. Hansen fra SØIK, i daglig tale Bagmandspolitiet gennemgik fredag formiddag resten af sin 152 sider lange forelæggelse af Parken-sagen i Østre Landsret, som blev indledt mandag.

Dagens retsmøde blev fra starten en smule forsinket af tekniske drillerier med landsrettens udstyr samt et skærmbillede fra en iPad med et udvalg af film, som havde forvildet sig op på retssalens storskærm.

Jan H. Hansen foreslog i spøg, at der kunne ses en film, men da teknikken igen virkede, kastede han sig ud i sin forelæggelse, som er anklagerens syn på, hvordan sagen skal anskues og bør gribes an. Jan H. Hansen gennemgik en række af de bevistemaer, som han mener er centrale for sagen, og som han mener, at dommerne i landsretten bør interessere sig for.

Temaerne kredser om Parkens adfærd i forhold til køb og salg af egne aktier, og Jan H. Hansen lod med en række nøje udvalgte eksempler forstå, at Parken med sine handlinger var med til at holde kursen kunstigt oppe, og at Parkens adfærd dermed var kursmanipulerende, men også at Parken ikke gav tilstrækkelige oplysninger til offentligheden om selskabets behov for køb af egne aktier.

Jan H. Hansen fandt det eksempelvis ulogisk, hvorfor Parken brugte Parken-aktier som led i betaling af eksempelvis Lalandia-projektet ved Billund, når Parken konstant var i underskud af egne aktier i forhold til de forpligtelser, Parken havde i forbindelse med aktieoptionsprogrammer.

»Et af bevistemaerne er, hvorvidt Parken »tømte« sin beholdning af egne aktier for at siden at kunne købe Parken-aktier i markedet og dermed styrke aktiekursen,« sagde Jan H. Hansen.

Overfor dommerne gjorde han det også klart, at både Parkens bestyrelsesformand Flemming Østergaard og adm. direktør Jørgen Glistrup via deres aktieoptionsprogrammer havde personlig interesse i at holde kursen kunstigt oppe. Regnedrenge hos Bagmandspolitiet er kommet frem til, at hvis Parken-aktien ikke havde fået kunstigt åndedræt af Parkens egen adfærd, blandt andet i samarbejde og gennem aftaler med først FIH Erhvervsbank og siden den nu krakkede Capinordic Bank, så havde Parken-aktien ligget betydeligt lavere.

Ifølge Jan H. Hansen har Flemming Østergaard haft en personlig gevinst på over 15 mio. kr., fordi Parken-aktien med Parkens egen hjælp lå i kurs 1294, da Flemming Østergaard 29. april 2008 udnyttede sin aktieoption.

»Hvis Parken-aktien havde fulgt CX25-indekset, havde Parken kun ligget i kurs 929,« siger Jan H. Hansen.

Københavns Byret fandt ikke, at Flemming Østergaard havde haft en personlig gevinst, men det skal landsretten altså nu tage stilling til.

I Københavns Byret blev Flemming Østergaard og Jørgen Glistrup i september 2015 begge idømt ubetingede fængelsstraffe for kursmanipulation med Parken-aktien. Flemming Østergaard, der var bestyrelsesformand for Parken, da kursmanipulationen fandt sted i 2007 og 2008, fik en dom på fire måneders fængsel, mens Jørgen Glistrup, der var adm. direktør for Parken, fik en dom på seks måneders fængsel.

Også selskabet Parken blev i byretten dømt for kursmanipulation og dømt til at betale en bøde på én million kr. Bagmandspolitiet mente, at bøden skulle have været på 50 mio. kr..

Byrettens dom var dermed kun en delvis sejr for Bagmandspolitiet, som også gik efter længere fængselsdomme på to år til de to topfolk samt konfiskation af begges fortjeneste.

Bagmandspolitiet mener, at der er en personlig fortjeneste på cirka to mio. kroner at hente hos Jørgen Glistrup. I byretten blev Jørgen Glistrups fortjeneste anslået til 20.000 kroner, som skal konfiskeres.

Der er 24 retsmøder tilbage i Parken-sagen. Der ventes at falde dom primo 2017.