Panikken aftager, men finanskrisen er ikke overstået - Nordea

Samtidig med tiltagene fra politiske beslutningstagere verden over, herunder Danmark, som sænker renterne og søsætter finansielle hjælpepakker på stribe, peger et par vigtige indikatorer på, at kreditkrisen aftager i styrke. Hjælpen virker og den værste panik er væk, men finanskrisen kan endnu ikke afblæses. Det siger chefrådgiver i Nordea Bank, Michael Borre, til RB-Børsen.

Han peger på, at aktiemarkedsudviklingen på både kort og mellemlang sigt ligger i politikernes hænder. Således står verdens aktiemarkeder i øjeblikket i det, som ifølge Michael Borre kan betegnes som et perfekt stormvejr.

- Selv om alverdens økonomer fuldt er klar over den økonomiske situations alvor og dermed kraftigt har nedjusteret deres prognoser, synes de alligevel igen og igen at blive overrasket til det mere negative. Samtidig står investorerne midt i en regnskabssæson, som er kommet ualmindelig skidt fra start, forklarer han om det nuværende uvejr.

Michael Borre slår fast, prisfastsættelsen af aktier er historisk lav, men den såkaldte indtjenings-visibilitet er også ekstrem uklar i det nuværende økonomiske scenario. Det er ganske enkelt yderst vanskeligt for virksomhederne at vide, hvad de skal forvente sig af 2009, hvilket samtidig gør det vanskeligt for analytikerne, at estimere virksomhedernes indtjening korrekt.

Nordea har dog den klare opfattelse, at indtjeningsforventningerne i markedet er alt for høje, men justeres der for det, er aktier billige.

- Sammenligner man for høje indtjeningsestimater med en underdrejet kursudvikling, vil man automatisk konkludere billig prisfastsættelse. Selvom vi justerer for, at forventningerne til indtjeningen i vores strategers øjne er 20-30 pct. for høje, kan vi dog stadig konkludere, at aktier er billigt prisfastsat. Der er blot et markant uvejr, som markedet skal klare sig igennem, konkluderer han.

Michael Borres forventninger om, at den værste panik er væk, tager udgangspunkt i udviklingen i tre indikatorer: Udviklingen i det såkaldte ted-spread, udviklingen på markedet for Commercial Papers og endelig udviklingen i det såkaldte VIX-index.

TED-SPREAD VIGTIG INDIKATOR

En af de gennemgående vigtige indikatorer i forbindelse med synliggørelsen af den igangværende finanskrise har været det såkaldte ted-spread.

- Ted-spreadet viser forskellen mellem renten for en 3-måneders Treasury Bond (amerikansk skatkammerbevis, red.) og satsen for en 3-måneders Eurodollar Bill (pengemarkedsrenten, red.). Der er altså tale om den merrente, der er i interbankmarkedet i forhold til statsobligationer. Ted-spreadet kan bruges som en indikator for kreditrisiko: Et stigende spread angiver voksende risiko, mens et faldende indikerer faldende risiko, forklarer han.

Ted-spreadet svinger hele tiden, men har historisk ligget i intervallet mellem 10 og 40 basispoint. Da finanskrisen for alvor tog fat i september sidste år lå ted-spreadet i et niveau omkring 100 basispoint. På ganske kort tid steg spredningen markant for at toppe på 460 basispoint den 10. oktober. I takt med diverse hjælpepakker og rentenedsættelser er spredningen faldet, og mandag var spreadet på 102 basispoint.

- Selvom spreadet er faldet tilbage betyder det ikke, at finanskrisen er overstået, men det viser, at kreditrisikoen er blevet mindre, og at en stor del af den værste panik, som vi oplevede i september og oktober 2008, er væk, og at det alt andet lige går i den rigtige retning, konstaterer Michael Borre.

KORTE ERHVERVSLÅN HÅRDT RAMT

Et af de områder, som er blevet ramt under kreditkrisen, er det såkaldte Commercial Paper marked. Commercial Paper er kortfristede lån til erhvervsvirksomheder, og specielt i USA er dette en vigtig finansieringskilde for mange virksomheder.

- Kreditkrisen gjorde det imidlertid svært at opnå finansiering i dette marked, da investorerne blev nervøse for, hvor sikre disse lån var. Specielt Lehman Brothers' konkurs var ødelæggende for tilliden i dette vigtige lånemarked. Lehman Brothers var ratet Investment Grade (virksomheder med god kreditvurdering, og som har rating Baa3/BBB- (Moody’s/S&P skala), red.), da de gik konkurs. En rating, der ellers skulle indikere meget lille konkursrisiko. Konkursen viste derfor investorerne, at selv meget store virksomheder med en god kreditrating også kunne gå under, forklarer chefrådgiveren til RB-Børsen.

Han skønner, at Commercial Paper-markedet nu langsomt er i bedring, og at udviklingen tyder på, at den amerikanske centralbanks støtteopkøb i Commercial Paper-markedet er begyndt at virke.

- Vi ser dette som endnu et lille tegn på, at kreditkrisen er i bedring. Der er fortsat lang vej endnu, før vi kan tale om en normaltilstand på lånemarkederne, men vi tager uge for uge små skridt i den rigtige retning, konkluderer han.

LAVERE VOLATILITET

Det såkaldte VIX-indeks, som måler volatiliteten (udsvingene, red.) på aktiemarkederne, faldt støt gennem december, men er vendt rundt med en stigning på over 30 pct. i år. Der er dog langt op til volatilitets-niveauerne fra oktober/november 2008, som ligger omkring 60 pct.point over nuværende niveau, så også her er der positive indikationer at hente, konstaterer Michael Borre.

(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )