OW Bunker-ejers forklaring vakler

Tidligere udtalelser fra den svenske kapitalfond Altor, der tjente et milliardbeløb på at børsnotere OW Bunker, er helt modsat det, som fremgår af den nye kuratorrapport.

Foto: Kasper Palsnov Fold sammen
Læs mere

Altor undgik at blive involveret i det prospekt, som lå til grund for børsnoteringen af OW Bunker. Sådan har det hidtil lydt fra den svenske kapitalfond, der ejede den tidligere bunkervirksomhed. Dermed havde Altor ikke noget ansvar for det centrale dokument til investorerne, der blev sendt ud før den ulykkelige børsnotering, som et halvt år senere endte med, at OW Bunker gik konkurs.

Men den nye rapport fra kuratoren i konkursboet – der blev sendt ud lige inden nytår – giver et helt andet billede af det forløb, som førte til børsnoteringen i marts 2014. Her fremgår det, at flere ledende medarbejdere i Altor var helt anderledes dybt inde i processen og skrev dele af prospektet selv.

»Repræsentanter for Altor – såvel partnere som medarbejdere – har i betydeligt omfang og på noget nær lige fod deltaget i prospekt- og noteringsprocessen og har i den forbindelse ... haft indflydelse på udformningen af det foreliggende prospekt på afgørende punkter,« skriver kurator Søren Halling-Overgaard.

Altor har hidtil afvist alle spørgsmål om børsprospektet fra medierne med, at fonden ikke var en del af arbejdet. Blandt andet sagde fonden i marts sidste år til Danmarks Radio, at Altor var de forkerte at spørge om børs­prospektet.

»Altor skrev ikke prospektet. Selskabet er ansvarlig for prospektet, så du adresserer dit spørgsmål til den forkerte,« lød det dengang fra Altors kommunikationschef, Tor Krusell.

Søren Halling Overgaard, specialkurator for konkursboet, gør det klart, at Altor er en af flere, som konkursboet vil forsøge at få til at betale erstatning. Andre er direktionen, dele af bestyrelsen, emissionsbankerne bag noteringen og revisorerne.

Der er allerede varslet søgsmål for samlet 2,5 mia. kroner. Udover fra konkursboet kommer kravene fra 27 danske institutionelle investorer med ATP og PFA i spidsen, fra en gruppe amerikanske investorer og fra Dansk Aktionærforening.

Søren Halling-Overgaard skriver i sin rapport, der er den hidtil mest grundige gennemgang af OW Bunker-skandalen, at Altor angiveligt vidste, at OW Bunker slet ikke var den virksomhed, den gav sig ud for at være. Blandt andet fremgår det af den 400 sider lange rapport, at Altor sandsynligvis var klar over, at en væsentlig del af indtjeningen i OW Bunker kom fra afdelingen Risk Management, som spekulerede i og i mange tilfælde tjente heftigt på olieprisens udvikling.

Det står i modstrid med det billede, der blev tegnet af virksomheden i prospektet som en handelsvirksomhed, der tjente små marginer på en stor volumen. Men i flere år kom op mod halvdelen af driftsindtjeningen i OW Bunker fra ren spekulation. Det kan vise sig at være en helt central oplysning, der skulle være fremgået af børsprospektet, fordi OW Bunker dermed slet ikke havde den værdi på 5,3 mia. kroner, som virksomheden blev noteret til.

Erik Werlauff, professor i selskabs- og kapitalmarkedsret ved Aalborg Universitet, er ikke i tvivl om, at Altor bliver kastet ud i en retssag, selv om sagen på mange måder er ny i dansk sammenhæng.

»Herhjemme er vi vant til at tale om ledelsesansvar, revisoransvar og til nød emissionsbankernes ansvar. Men nu taler vi sælgeransvar, og det er jeg overbevist om, at det kommer til prøvelse under den her sag,« siger Werlauff, der tidligere har skrevet disputats om, hvornår og hvordan ejere bag et selskab hæfter.

Han mener, at det giver mening, at konkursboet søger at få erstatning fra Altor.

»Det er helt rigtigt, at specialkuratoren har interesseret sig for, om Altor har handlet på en måde, som gør, at de også er ansvarlige for det her. Der kan jeg følge ham meget langt hen ad vejen,« siger Erik Werlauff.

Han forventer, at søgsmålene vil ramme bredt.

»Jeg tror, vi kommer til at se et søgsmål, som rammer udvalgte dele af selskabets ledelse, emissionsbankerne og sandsynlig muligvis revisionen. Gør man det, tror jeg, at næste led bliver at følge det helt til tops og til Altor,« siger Erik Werlauff.

Altor har ikke ønsket at kommentere kuratorens udlægning.