Opsvinget kan blive til et W - risiko for ny nedtur

Der er gode grunde til at forholde sig skeptisk til holdbarheden af det gryende opsving.

Det skriver Sydbank i publikationen Investering for august.

- For det første er en del af opturen drevet af midlertidige stimuli - eksempelvis skrotningspræmier til gamle biler. Efter et kortvarigt løft i bilsalget vil man utvivlsomt se et nyt tilbagefald. Et andet eksempel er skatterabatten til førstegangshuskøbere i USA, skriver Sydbank.

De enorme offentlige hjælpepakker er ligeledes kun en midlertidig stimulans, hvor man populært sagt låner af fremtidens vækst. I stort set alle lande er der udsigt til rekordstore offentlige underskud i 2009,

- I de kommende år skal den økonomiske politik derfor strammes markant med risiko for at kvæle opsvinget, konstaterer Sydbank.

For det andet vil tømte lagre i mange virksomheder bidrage til øget produktion i 2. halvår, men hvis ikke den underliggende efterspørgsel forbedres, vil også denne effekt kun være midlertidig. Og for det tredje ligger den finansielle sektor i mange lande fortsat underdrejet med store tab på udlån. Det kan i værste fald føre til en egentlig kreditklemme, hvor bankerne, tvunget af omstændighederne, holder på pengene og undgår nye udlån, advarer banken.

Det fjerde punkt er arbejdsløsheden. Den vil i langt de fleste lande stige yderligere og dermed lægge en dæmper på forbrugernes samlede købekraft og -lyst.

Konklusionen fra Sydbank er en stor risiko for, at opsvinget efter nogle kvartaler med relativ høj vækst vil ebbe ud, og nogle lande endda falde ned i en ny recession i 2010-11.

Dermed vil det lovende V-formede opsving løbe over i et W, vurderer bankens økonomer, der dog understreger, at de ikke siger, at en kommende nedtur bliver ligeså dyb som den nu overståede.

- Det gør den sandsynligvis ikke. Men det vil efter vores vurdering være naivt at tro, at opsvinget kører stærkt og uhindret videre i de kommende år, slutter bankens økonomer.(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )