Omsætningsfald bremset

Den primære årsag til den faldende omsætning i kvartalet skal findes i den negative udvikling i to af koncernens

hovedvalutaer - dollaren og det britiske pund, som alene tegner sig for knap en tredjedel af tilbagegangen. Desuden er det fortsat

svært at sælge koncernens produkter på de central- og sydeuropæiske markeder, ligesom datterselskabet B&O Medicom

igen har oplevet en omsætningstilbagegang.Samlet set er omsætningen faldet 9 pct. eller 105 mio. kr. til 1066 mio. kr.

i andet kvartal, og det betyder, at der for halvåret er tale om et samlet fald på 17 pct. til 1709 mio. kr.Mens

nogle markeder fortsat svigter, herunder de to store Tyskland og USA, så har der været vækst i både Storbritannien,

Danmark og på de asiatiske markeder, herunder Japan, målt i lokale valutaer.Koncernens ubestridte største

marked er Storbritannien med 17 pct. af omsætningen i første halvår 2003/04. Målt i britiske pund steg omsætningen med

2 pct. i årets første seks måneder, men som følge af pundets fald er omsætningen omregnet til danske

kroner faldet til 7 pct. til 280 mio. kr. Alene i andet kvartal er omsætningen gået frem med 7 pct. i lokal valuta i forhold

til samme kvartal året før.Med et kraftigt fald i salget til det tyske marked på 26 pct. til 190 mio. kr.

i første halvår, målt i både euro og danske kroner, spenderer danskerne nu flere penge på B&O produkter

end tyskerne. Efter et fald i efter-spørgslen i første kvartal har der for halvåret været tale om en marginal

fremgang på 3 mio. kr. til 230 mio. kr. på hjemmemarkedet.- Omsætningen er påvirket af den igangværende

kvalitetsforbedring af distributionen på det tyske marked. Hertil kommer, at den generelle forbrugstilbageholdenhed på

det tyske marked fortsat præger billedet, bemærker koncernen om udviklingen i Tyskland.B&O har tidligere oplyst,

at i Tyskland er 210 af de såkaldte multibrandforhandlere, hvor B&O''s produkter står side om side med andre producenters

produkter, sagt op. Heraf har 60 ønsket en opgradering til shop-in-shop konceptet, hvor B&O''s produkter er placeret i en

eget område i butikken.Salget til det amerikanske markedet er stærkt påvirket af den svækkede dollar,

hvilket har resulteret i et fald på 17 pct. til 138 mio. kr., mens der målt i dollar blot er tale om en tilbagegang på

3 pct. i første halvår. Det har betydet, at driftstabet er reduceret til 15 mio. kr. mod 22 mio. kr. i samme periode

året før, som ligeledes var påvirket af engangsomkostninger på 23 mio. kr., hvilket bragte underskuddet op

på 45 mio. kr.- Den løbende drift er således forbedret med 7 mio. kr., og der arbejdes fortsat på at

opnå et positivt driftsresultat på det amerikanske marked, konstateres det.Det største omsætningsfald

har koncernen oplevet i Italien med en tilbagegang på 28 pct. til 78 mio. kr. i lokal valuta, ligesom både Schweiz, Østrig,

Frankrig, Spanien/Portugal og Benelux-landene har oplevet tocifrede fald i salget.I løbet af halvåret er der på

verdensplan kommet 11 nye B1-butikker til, dvs. butikker, der udelukkende forhandler B&O produkter, og de 646 butikker tegner

sig nu for 70 pct. af koncernens brand-understøttede salg mod 66 pct. i samme periode året før. RB-Børsen