Økonomiske indikatorer peger fortsat nedad

De planlagte hjælpepakker er næppe tilstrækkelige og effektive nok til at rette op på økonomien.

Læs mere
Fold sammen
Der er i øjeblikket en udbredt tro på, at de offentlige stimulanspakker i Europa og USA vil understøtte de vestlige økonomier om et halvt års tid.

Aktieugebrevet stiller sig dog tvivlende over for, om de planlagte hjælpepakker er tilstrækkelige og effektive nok. Stort set alle ledende økonomiske indikatorer peger fortsat stejlt nedad.

Og der er ingen tvivl om, at både det private forbrug og erhvervslivets investeringer er ude på en gevaldig glidebane.

Det er muligt, at markedet på grundlag af positive forventninger til hjælpepakkerne vil trække aktiemarkedet frem, og det kan give os en god periode frem til årsregnskaberne.

Positiv effekt

I den forbindelse er det også værd at bemærke, at en tysk rundspørge til analytikere og økonomer viste pæn fremgang i den seneste måling.

Ganske vist udtrykkes der stadig en negativ holdning blandt de adspurgte, men holdningen er mindre negativ end tidligere. Økonomerne forventer en vis positiv effekt fra den store tyske stimulanspakke, og de mere positive forventninger gælder især brancher, som vil nyde godt af hjælpen - det vil blandt andre være bygge- og anlægssektoren.

Fortsat nedturSamlet set er der økonomiske signaler, som både peger i retning af en fortsat nedtur, og som peger i retning af en vis stabilisering af nedturen. Det sidste vil være en tilstrækkelig betingelse for, at aktiemarkederne kan reagere positivt.

Solide selskaberMan kan også forestille sig, at de professionelle investorer lokkes på banen af den mulige effekt af diverse hjælpepakker, fordi de er bange for at gå glip af den næste store bevægelse opad.

Der er ingen tvivl om, at hvis den positive stemning først bider sig fast, kan det komme til at gå meget hurtigt fremad.

Vi ser dog ikke noget hurtigt comeback for indtjeningen i de mest konjunkturfølsomme selskaber, samt de mest gældsatte selskaber.

Så vi vil fortsat anbefale, at man koncentrerer sig om finansielt solide selskaber, selskaber med mere eller mindre stabil salgsudvikling, samt selskaberne med de stærke væksthistorier.