Østjydsk Bank fik rekordoverskud og opjusterer

 

Østjydsk Bank med hovedsæde i Mariager opnåede i 1. halvår 2007 et rekordoverskud før skat på 53,5 mio. kr., svarende til en fremgang på mere end 50 pct. i forhold til resultatet ved halvåret 2006. Efter skat blev nettoresultatet på 40,4 mio. kr. sammenlignet med 25,6 mio. kr. i første halvår året før.

 

- Det er en betydelig vækst i bankens primære forretningsområder, der er årsagen til at banken kan fremlægge rekordindtjening for 1. halvår 2007, og resultatet betegnes da også meget tilfredsstillende, forklarer banken.

 

Forretningsomfanget er øget markant til 8,8 mia. kr. eller med 38 pct.

 

Antallet af medarbejdere er øget til 127 omregnet til fuldtidsbasis fra 117 ved udgangen af første halvår sidste år.

 

Bankens balance udgør ved halvåret 5239 mio. kr. Garantier udgør 2.915 mio. kr. Solvensprocenten er opgjort til 13,1 pct.

 

# Halvårsregnskab - Østjydsk Bank:

 

Mio. kr. halvår 2007 halvår 2006

 

----------------------------------------------------------------

 

Netto rente- og gebyrindtægter: 105,8 81,2

 

Kursregulering: 12,7 6,3

 

Nedskrivninger på udlån: 8,3 5,8

 

Resultat før skat: 53,5 35,4

 

Nettoresultat: 40,4 25,6

 

Udlån: 3633 2348

 

Indlån: 2250 1840

 

Balance: 5239 3516

 

Egenkapital: 547 412

 

Solvensprocent: 13,1 15,0 #

 

(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )