Østergaard og Glistrup idømt fængselsstraffe i Parken-sagen

Byretten idømte i går Flemming Østergaard og Jørgen Glistrup ubetingede fængselsstraffe for at have begået kursmanipulation i Parken. Forsvaret har allerede anket dommene, mens Bagmands­politiet er gået i tænkeboks.

Foto: Christian Als

Der var helt stille i retssalen, mens Rådhusklokkerne i København ringede. I minutterne forinden var den ene stabel af 7er-stole efter den anden blevet båret ind til de stadigt flere tilskuere, der nu sad lydløse, som skulle en gudstjeneste til at begynde.

Stilheden blev brudt af stolebensraslen, da dommer Karsten Henriksen trådte ind i retssalen for at afsige byrettens dom over Parken og selskabets tidligere ledelse i skikkelse af Flemming Østergaard og Jørgen Glistrup.

Karsten Henriksen tog ordet og gennemgik så de tiltaltes domme én for én. Selskabet Parken blev idømt en bøde på en mio. kroner, Flemming Østergaard ubetinget fængsel i fire måneder, Jørgen Glistrup ubetinget fængsel i seks måneder, mens de to øvrige tiltalte, der er beskyttet af navneforbud, blev idømt henholdsvis 30 og 40 dages betinget fængsel. FIH Erhvervsbank blev frifundet.

Anket på stedet

Dermed lægger dommen sig hverken helt på linje med forsvarernes eller anklagernes forudgående krav. De seks tiltalte ville alle frifindes i alle anklagepunkter, mens Anklagemyndigheden gik efter fængselsstraffe til Flemming Østergaard og Jørgen Glistrup på to år og en konfiskering af henholdsvis 15 millioner og to millioner kroner. I forhold til konfiskationen skal Glistrup af med 20.000 kroner. Flemming Østergaard kan beholde alle sine penge.

»Jeg vil hjem og drøfte med statsadvokaten, om vi skal anke. Det er ganske enkelt for tidligt at sige noget om,« sagde anklager Jan H. Hansen efter dommen.

»Jeg synes, det er en ekstremt kompliceret sag med ekstremt komplicerede aktiehandler, og det er på mange måder også uprøvet lovgivning.«

To af de tiltaltes advokater behøvede dog ikke betænkningstid, inden de ankede. Sysette Vinding Kruse og Karoly Németh, der repræsenterer henholdsvis Flemming Østergaard og Jørgen Glistrup, ankede med det samme byrettens dom.

»Jeg har noteret mig dagens dom i Københavns Byret, som straks er anket til Østre Landsret, da jeg fortsat erklærer mig uskyldig i alle de forhold, jeg er anklaget for,« skrev Flemming Østergaard i en udtalelse efter dommen.

Jørgen Glistrup var selv mødt op i retten, hvor han efter dommen talte lavmælt med en gruppe bekendte, der var mødt op for at støtte ham. Han ønskede dog ikke selv at kommentere dommen. Men hans advokat, Karoly Németh, gjorde det klart, at han ville have Glistrup »pure frifundet«. Det bliver dog ikke Németh selv, der kommer til at føre ankesagen. Grundet hans alder (73 år, red.) bliver det en anden advokat, der må tage over.

Hverken sejr eller nederlag

Status på Parken-sagen er altså foreløbig, at de to tidligere løvekongers fængselsstraffe skal måles i måneder og ikke i år, som Bagmandspolitiet oprindeligt havde bedt om. Men for myndighedens chef, Morten N. Jakobsen, er straffen ikke det vigtigste i denne sammenhæng.

»Samlet set er det rigtigt vigtigt at få markeret, hvornår vi er inden for det strafbare og det straffrie område. Det stod ikke klart før den her dom, hvor vi var på jomfruelig juridisk grund,« siger Morten N. Jakobsen.

Bagmandspolitiet har efter frifindelserne i tre af de fire EBH-sager været i modvind fra flere sider for deres behandling af kursmanipulationsområdet, fordi de store sager for sjældent har ført til domfældelse.

Men Bagmandspolitichefen vil ikke tale om EBH-sagerne som nederlag eller Parken-sagen som en sejr.

»Jeg har generelt omkring kursmanipulation været på et område, hvor vi skulle opbygge en retspraksis. Der har været variationer i sagerne, og det er kompliceret stof. Jeg tænker hverken i nederlag og sejre. Jeg opfatter ikke en frifindelse som et nederlag, og jeg opfatter ikke en domfældelse som en sejr,« siger Morten N. Jakobsen.