Ørsted vil sælge elforsyning og satse på internationale projekter

Staten ser passivt på ændringen, når Ørsted vil gå fra forsyning til projektudvikler. Olieudvinding blev solgt i 2017. Nu ryger elforsyningen. Aktien skal være så grøn som muligt.

(Arkivfoto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Fold sammen
Læs mere
Foto: Mads Claus Rasmussen

Story telling er kodeordet for ledelsen i Ørsted, og det er lykkedes til overmål at forvandle statens brohoved inden for energi og el-infrastruktur til en grøn historie. Staten har beholdt en majoritetsaktiepost, men i praksis er danskernes betroede folk i centraladministrationen passive.

Tankegangen hos ledelsen i Ørsted er en videreførelse af Goldman Sachs’ fokus på at skabe en ideel profil over for investorerne. Dette firma trak sig ellers ud få måneder før Ørsted’s frasalg af dets aktiviteter inden for olie og gas. Goldman Sachs fik dermed frie hænder til – om muligt – at kunne deltage hjælpende på den anden side af bordet. Der skulle jo findes en køber til denne godbid, selv om tidspunktet var dårligt set i forhold til prisen på råolie. Køberen i maj 2017 blev et datterselskab i INEOS-koncernen, men hvordan det præcis er organiseret vides ikke.

Nu ønsker ledelsen så at tage et nyt skridt ved frasalg af aktiviteterne med elnet (datterselskabet Radius med ca. 1,0 mio. kunder) og direkte kundeforhold (733.000 aftaler). De to funktioner er nemlig blevet opdelt, men en meget stor del er overlappende. Ideen er at frigive kapital, som vil kunne opnå et højere afkast ved geninvestering i havvindmøller.

Reguleret virksomhed er besværlig at drive og mangler et opadgående potentiale. Problemet er dog, at det hele tiden har været meningen og tilsagnet, at statens energiselskab Ørsted skulle sikre danskerne kontrol med denne vigtige infrastruktur. Højspændingsnet varetages af Energinet, der også venligt overtog gasrørssystemet fra det daværende DONG Energy, men det talte ingen højt om. Tilbage af infrastruktur vil være en række kraft- og varmeværker, som er vanskelige at sælge.

Satsning på havvindmøller

Ledelsen i Ørsted ønsker at kaste flest mulig ressourcer i projektudvikling inden for havvindmøller, og det skal ikke ske i Danmark, men ude i verden. For det første forventes et højere afkast på 13-15 pct. mod 9-11 pct. inden for levering af el til almindelige kunder.

For det andet giver det aktien en endnu grønnere profil, som mange investorer er begejstrede for. Jo mere, jo bedre – i det mindste her i startfasen for denne unge branche, som fortsat er afhængig af positiv særbehandling hos offentlige myndigheder.

Vindmøller er allerede nået op på at udgøre 81 pct. af den investerede kapital. Distribution og kundeaktivitet råder over 16 pct., og det er størstedelen heraf, som nu ønskes solgt. Restgruppen udgøres af kraftværkerne, der er blevet skrevet voldsomt ned.

Selskabet udnyttede sin udgangsposition som et stort statsejet selskab inden for elektricitet til tidligt at placere sig som en ledende aktør i projektudvikling og drift af havvindmølleparker. Disse opgaver er blevet stadigt større og kræver finansiel styrke, ligesom der er tale om langstrakte forløb. De to nye tilladelser i Taiwan skal gå i drift om tre henholdsvis syv år med en kapacitet på 1.820 MW. Hvis Vestas vinder ordren, vil der være behov for 200 af de største vindmøller på 9 MW.

Teknologi er udviklet, så Jack-up kranskibe kan klare opsætningen på samlebånd. Udførelsen er blevet sat i system med høj effektivitet og mindre risiko. Et andet vigtigt forhold er det meget lave renteniveau. I sig selv udgør det en stor fordel for vindmøller, men det betyder samtidig, at passive investorer er parat til at involvere sig stadig dybere i nye projekter.

Konkurrencen skærpes derfor i nye udbud, og indtjeningen må forventes at blive presset ned, da kWh-prisen er det afgørende parameter for at vinde en kontrakt. Vindmøllernes holdbarhed og effektivitet har derimod stor betydning for ejerens faktiske afkast. Kvaliteten af de valgte vindmøller og vedligeholdelsen er punkter med behov for dygtig indsats. Ekstra output er ren gevinst oveni.

Frasalg af projekter til passive investorer er en metode til at fremrykke en del af den fremtidige indtjening og frigive kapital til nye opgaver. Hidtil har Ørsted solgt op til halvdelen og fortsætter med at varetage driften. Gevinsterne fra disse frasalg udgør en stor del af det samlede overskud, hvilket kan indebære store udsving fra år til år. I 2017 opnåede man netto salgsgevinster på 11,1 mia. kroner ud af driftsoverskuddet på 16,3 mia. kroner.

Udsigter til højere elpriser ved salg

Det nye forslag om frasalg af distributionsnet og kundeaftaler må betegnes som suboptimering i forhold til staten som repræsentant for den danske befolkning. Statens hidtil passive attitude over for selskabet opfattes muligvis som frie hænder. Bestyrelsen kan næppe betegnes som stærk, og det gennemgående træk i selskabets beskrivelse af deres kompetencer er »overordnet ledelse«. Elkunderne må så belave sig på højere priser fra den næste ejer, da en overdragelse i reglen indebærer krav om afkast på et højere beløb.

Skal aktien vurderes som en grøn forsyningsvirksomhed baseret på indgåede lukrative kWh-aftaler eller en projektdeveloper? Private ejer kun en pct. af aktierne, og statens aktiepost kan jo opfattes som en rigelig stor indirekte eksponering for alle vi danskere. Eventyret med story telling er afgørende for den høje aktiekurs.