ØK: Over forventninger og med opjustering og tilbagekøb (Opd)

 

ØK-koncernen kom ud af første halvår klart bedre end ventet af markedet. Regnskabet var desuden overraskende garneret med en opjustering - den anden i år - og et aktietilbagekøbsprogram.

 

ØK opnåede en nettoomsætning på 2038 mio. kr. mod 1679 mio. kr. i første halvår 2006. Det primære driftsresultat steg til 215 mio. kr. baseret på gode resultater i alle tre forretninger, men specielt EAC Foods fremves på gaggrund af et "fremragende resultat".

 

Fremgnagen i det primære resultat i Foods var på 135 pct., mens fremgangen for Industrial Ingrediens var 28 pct. justeret for engangsposter og 22 pct. i Moving & Relocation. Omsætningsvæksten i de tre områder var henholdsvis 39 pct., 16 pct. og 12 pct. Driftsresultatet og resultat før skat for koncernen var markant over analytikernes forventninger. Der var i følge en rundspørge foretaget af RB-Børsen ventet et driftsoverskud på 164 mio. kr. og et resultat før skat på 181 mio. kr. mod det realiserede på 223 mio. kr.

 

Efter første kvartal opjusterede ØK, og nu opjusteres igen til et driftsoverskud før engangsomkostninger på ca. 475 mio. kr. Dermed er der af to gange opjusteret med i alt 163 mio. kr.

 

På baggrund af det flotte regnskab indledes også et aktietilbagekøbsprogram på op til 500 mio. kr.

 

Mio. kr. 2007 RBB-estimat 2006

 

----------------------------------------------------------------

 

Omsætning: 2038 2024 1679

 

Driftsres. (EBIT): 215 164 100

 

Res. før skat: 223 181 165

 

Nettoresultat: 170 127 132

 

Egenkapital: 1834 3265

 

Balance: 2902 3265

 

#

 

(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )