ØK: Foods med fremragende resultat (NY)

 

Duksen i ØK-regnskabet for første halvår er Foods, der gennem de seneste kvartaler har overrasket til den positive side.

 

Omsætningen steg fra 928 mio. kr. til 1189 mio. kr. i halvåret.

 

- Omsætningsvæksten skyldtes først og fremmest øget salg af premium-kategorier som skinke og pølser samt dyrefoder. Udviklingen afspejler en forsat positiv respons på ændringen i fokus til produkter med højere avancer og produkter med en højere kilopris. Markedets efterspørgsel efter forarbejdede kødprodukter var i høj grad påvirket af manglen på okse- og kyllingekød, forklarer ØK.

 

ØK kører på fuld kapacitet, men er i gang med udvidelse af produktionsapparatet.

 

Til oktober offentliggøres planer for en ny fabrik, oplyste koncernchefen Niels Henrik Jensen på et investormøde. Fabrikken ventes klar om et par år, sagde han, men der er købt en grund til opførelse af fabrikken, oplyste direktøren.

 

For at klare leveringen af kød fortsætter udvidelsen af svinefarmene efter planene, blev det yderligere oplyst på mødet.

 

Det primære driftsoverskud i Foods er tæt på tredoblet, da det er steget fra 68 mio. kr. første halvår 2006 til 160 mio. kr. i første halvår i år. Overskudsgraden er steget til 13,5 pct. mod 7,3 pct. I dollar er stigningen 157 pct. og i kroner 135 pct.

 

- Den væsentlige stigning skyldes en kombination af en ændret salgssammensætning med en højere andel af premium produkter og en stor efterspørgsel i markedet, lyder det fra ØK.

 

I lyset af resultaterne for første halvår samt den forventede økonomiske udvikling ventes EAC Foods at opnå en omsætningsvækst på ca. 35 pct,. i dollar mod 25 pct. i de hidtidige forventninger. Overskudsgraden opjusteres til 14 pct. fra tidligere ca. 10 pct. Der ventes således yderligere vækst i andet halvår.

 

Der er dog risici mod den gunstige udvikling. ØK ledelsen påpeger tre risikoforhold for udviklingen.

 

1) Sammenbrud i forhandlingerne om nye arbejdsmarkedsaftaler med transportarbejdernes fagforening. De nuværende aftaler udløber i august.

 

2) Indførelse af nye omfattende priskontroller.

 

3) Devaluering af bolivaren fra det aktuelle niveau på VEB/USD 2150.

 

Koncernchef Niels Henrik Jensen anerkender risiciene, men vurderer dem ikke som sandsynlige, men understreger, at de er risici.

 

Priskontrollen kan komme ind i billedet med den valutareform, der gennemføres sidst på året i Venezuela, hvor der skæres tre nuller af valutaen.

 

- Personligt finder jeg det ikke sandsynligt med f.eks. et prisstop, sagde direktøren på et investormøde.

 

(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )