Obligationsudstedere falder på stribe

I år har 184 udstedere af virksomhedsobligationer misligeholdt deres betalinger til obligationsejerne. Det er næsten fire gange så mange som i hele 2008. Kreditvurderingsbureauet Standard & Poor's vurderer, at op til 18 pct. af alle risikable udstedere kan gå ned i år.

Foto: Colourbox. Stadig flere virksomheder er ude af stand til at betale ejerne af virksomhedsobligationer.
Læs mere
Fold sammen
Alene sidste uge måtte tre virksomheder opgive at betale obligationsejerne, og dermed er antallet af virksomheder der ikke har været i stand til at betale obligationsejerne i år oppe på 184, mere end en firedobling i forhold til hele sidste år.

Set i forhold til antallet af selskaber der har udstedt virksomhedsobligationer er de misligeholdte obligationer ligeligt fordelt geografisk, med 131 i USA, 10 i Europa, 31 på nye markeder og 12 i andre udviklede lande som Australien, Canada, Japan og New Zealand.

Tvangskonverteringer
Det er dog langtfra alle obligationsudstederne der er gået konkurs. Antallet af konkurser er i øjeblikket 51, mod 49 i hele 2008.

Den helt store stigning er blandt virksomheder, som tvinger obligationsejerne til at konvertere deres gæld på ufordelagtige vilkår. Det har 54 virksomheder gjort i år, hvvilket er tre gange så mange som i hele 2008 og ikke mindre end 14 gange så mange som i 2007, hvor kun fire virksomheder tvang obligationsejerne til at konvertere gæld.

Ikke mange penge at hente
Selv om virksomhedsobligationer ofte er udstedt med sikkerhed i virksomhedens aktiver, så skal obligationsejerne ikke af den grund glæde sig for tidligt. IFølge Standard & Poor's er det sandsynligt, at 41 pct. af de obligationer der er blevet misligeholdt vil ende med at give obligationsejerne under en tiendedel af deres penge igen, mens yderligere 31 pct. vil give obligationsejerne under halvdelen af deres hovedstol.

"Den voldsomme stigning i misligeholdelser skldes en alvorlig nedgang i økonomien og indtjeningsudsigterne, samt fortsat negative udsigter for de laveste trin af kreditvurderingsstigen, hvilket i praksis har stoppet udlånet til låntagere med en lav spekulativ kreditvurdering," skriver Standard & Poor's, der venter at antallet af misligeholdelser vil være største i de første to eller tre kvartaler af 2009.

Op til 18 pct. af spekulative låntagere vil gå ned
Standard & Poor's vurderer, at årsraten af misligeholdelser blandt amerikanske virksomheder med lav kreditvurdering i midten af næste år vil være på 13,9 pct., som i et pessimistisk scenarie kan stige til 18 pct., og i et optimistisk scenarie falde til 11,4 pct.