Obligationer: Lille renteplus i kikkerten

Arkivfoto Fold sammen
Læs mere
Foto: Brendan McDermid

Der er umiddelbart udsigt til små rentestigninger på det danske obligationsmarked torsdag, efter at den toneangivende tiårige amerikanske statsobligation har taget en lille rentestigning siden dansk lukketid onsdag.

Samtidig peger handlen med aktiefutures på en opadgående tendens for de europæiske børser fra start torsdag, hvilket kan være med til at understøtte bevægelsen mod højere renter, fordi investorernes højere risikovillighed ikke kræver ly i sikrere investeringsalternativer som eksempelvis statspapirer.

Onsdag lukkede den toneangivende tiårige danske statsobligation med en rente på 0,49 pct., hvilket var en stigning på 2 basispoint. Det kom i land, efter at nøgletal viste bedre udsigter for den økonomiske udvikling i Europa og USA.

Torsdag morgen er renten på den toneangivende tiårige amerikanske statsobligation 2,15 pct., hvilket er et enkelt basispoint højere end ved dansk lukketid onsdag.

Torsdagens nøgletal byder på inflationstal fra begge sider af Atlanten. Der vil primært være fokus på den såkaldte PCE-deflator fra USA for juli, som er det inflationsmål, den amerikanske centralbank, Federal Reserve, holder mest øje med.

Derudover kommer der foreløbige tal for Danmarks BNP-vækst i andet kvartal, og fra eurozonen lander der arbejdsløshedstal for juli.

Endelig venter der i USA også ugentlige tal for nytilmeldte ledige, tal for privatforbruget og igangværende bolighandler i juli og for Chicago PMI-indekset i august.