Obl. kl. 11.50: Positiv stemning

 

Det danske obligationsmarked oplevede onsdag middag en positiv stemning, der kom i kølvandet af en stribe nøgletal. Formiddagen stod især i inflationens tegn, da investorerne fik tal for forbrugerpriserne i EU-området.

 

Den toneangivende danske 9-årige statsobligation lå onsdag middag 0,19 point højere i kurs 100,25 med en effektiv rente på 3,96 pct. Blandt realkreditobligationerne lå 4-35'erne 0,20 højere i kurs 92,60 med en effektiv rente på 4,78 pct.

 

De tyske forbrugerpriser for december blev præsenteret onsdag morgen inden det danske obligationsmarked åbnede, men bød ikke på nogen overraskelser, da priserne steg 0,8 pct. i december som ventet. På årsbasis steg priserne 1,4 pct., hvilket også var ventet. Det tyder på at inflationen holdes i ave. Investorerne bed mærke i at den EU-harmoniserede forbrugerprisopgørelse for Tyskland bød på en nedrevidering for december til 0,9 pct.

 

Forbrugerpriserne i Eurozonen steg i december helt som ventet 0,4 pct. på månedsbasis. På årsbasis steg priserne med 1,9 pct., hvilket ligeledes var helt i overensstemmelse med analytikernes forventninger. Måneden før var forbrugerpriserne uændrede.

 

Sammen med de tyske forbrugerpriser, blev de harmoniserede forbrugerpriser for EU-zonen i december præsenteret og de overraskede svagt positivt. Opgørelsen viste en 0,9 pct. stigning mod en stigning på 1,0 pct. måneden forinden. Analytikerne havde ventet et uændret tal. De lidt bedre end ventet inflationstal pressede renterne.

 

- Onsdagens inflationstal fra eurozonen og Tyskland var med til at understøtte obligationskurserne. Den seneste tids kursfald og rentestigninger gør også, at nogle investorer benytter lejligheden til at købe obligationerne, udtalte chefanalytiker Søren Nielsen fra Nykredit Markedet til RB-Børsen. Chefanalytikeren hæftede sig ved, at olieprisernes fald mindsker presset på inflationstallene og dermed gør arbejdet for Den Europæiske Centralbank. Det mindsker centralbankens incitament for rentestigninger.

 

- Vores prognoser for den globale økonomiske udvikling bygger på en oliepris i omegnen af 55-60 dollar per tønde, bemærkede Søren Nielsen fra Nykredit Markedet til RB-Børsen. Den amerikanske referenceolie, WTI, ligger onsdag middag i 51,2 dollar per tønde.

 

Investorerne fik tal for ændringen i antal britiske ledige i december, som faldt mere end ventet. Der blev 5,5 pct. færre ledige mod et fald på 5,7 pct. måneden forinden. Analytikerne havde ventet et fald på 3,0 pct.

 

Markedsdeltagerne vil nu rette blikket mod den anden side af Atlanten, da en række tungtvejende nøgletal bliver offentliggjort. Rækken af amerikanske nøgletal indledes med producentpriser og tal for industriproduktionen. En lang arbejdsdag for markedsdeltagerne afsluttes med offentliggørelsen af den vigtige Beige Book fra den amerikanske centralbank. Af planlagte taler er de amerikanske centralbankmedlemmer William Poole, Frederic Mishkin og Janet Yellen på programmet. Sidstnævnte er den eneste ikke stemmeberettiget.

 

(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )