Obl. 11.56: Positiv stemning efter tyske inflationstal

 

Det danske obligationsmarked lå tirsdag middag lidt højere, efter at investorerne havde fået inflationstal fra de fleste tyske delstater. De seneste udtalelser fra ECB-medlemmer peger på fortsatte rentestigninger. Fokus er også rettet mod de amerikanske forbrugerpriser, hvor en stærk optimisme også her kan understøtte frygten for rentestigninger.

 

Den toneangivende danske statsobligation, 4 pct. 2015, lå tirsdag middag 0,05 point højere i kurs 99,55 med en effektiv rente på 4,06 pct. Blandt realkreditobligationerne lå 4-35'erne 0,03 point højere i kurs 91,87 med en effektiv rente på 4,85 pct.

 

På denne side af Atlanten var fokus rettet mod offentliggørelsen af forbrugerpriserne fra flere tyske deltastater. Tallene viste uensartede tendenser, idet stigningen på årsbasis for Sachsen lå 2,4 pct., mens Nord-Rhine Westphalens tal steg 1,5 pct. p.a. Senere ventes den landsdækkende tyske opgørelse at blive præsenteret.

 

Den tyske finansminister, Peer Steinbru:ck, udtalte mandag, at den tyske økonomi er stærk nok til at modstå det nuværende renteniveau i eurozonen, som i et historisk perspektiv fortsat et lavt.

 

Det østrigske ECB-medlem Klaus Liebscher blev mandag citeret for at sige, at de lave renteniveauer har medført den massive stigning i pengemængden og udlånet og at risiciene mod inflationen derfor fortsat er eksisterende.

 

- ECB er vældig opmærksom omkring det økonomiske klima i eurozonen og er tydeligvis særdeles bekymret for det underliggende inflationspres, udtalte obligationschef hos Royal Bank of Scotland, Kit Juckes, til Bloomberg News. ECB ønsker at gøre det helt klart for investorerne, at de pengepolitiske stramninger vil fortsætte, vurderede obligationschefen.

 

Tirsdag eftermiddag vil investorerne se frem mod den amerikanske forbrugertillid fra Conference Board i januar. Ifølge en rundspørge foretaget af Bloomberg News venter analytikerne en marginal forbedring til 110 sammenlignet med 109 måneden forinden.

 

(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )