Nykredit vinder de institutionelle investorer

De danske storbanker har på ganske få år mistet fodfæstet totalt på et af de største og hurtigst voksende markeder for investeringsforeninger herhjemme – nemlig håndtering og administration af investeringsforeninger for professionelle investorer og pensionskasser.

Foto: Torben Christensen. Nykredit har stor succes med at etablere og drive investeringsforeninger for pensionskasser.
Læs mere
Fold sammen

Som eksempler på udviklingen har Danske Bank bare i løbet af de seneste to år mistet Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD) for 50 mia. kr., og Pensam har forladt Nordea med 15 mia. kr.

I al stilhed er det i stedet Nykredit, der fuldstændig har sat sig på markedet for at etablere og drive investeringsforeninger for de hjemlige pensionskasser. På blot to år er formuen under forvaltning i Nykredit Portefølje Administration steget fra 279 mia. kr. til 511 mia. kr. Næsten en fordobling.

»Vi har oplevet stor vækst, da mange institutionelle investorer, herunder de store arbejdsmarkedspensionskasser, de senere år har valgt at investere deres kapital via en investeringsforening. Porteføljesammensætningen er ændret. Kendte danske værdipapirer er reduceret i betydning, mens udenlandske komplicerede instrumenter fylder stadigt mere. De senere års lavrentemiljø har kun intensiveret denne udvikling, idet investorerne har skullet finde alternativer til de obligationer, der ikke længere kan levere tilstrækkeligt højt afkast,« siger direktør Jim Isager Larsen fra Nykredit Asset Management.

Tilbage står storbankerne og kan knapt holde skindet på næsen. Formuen under forvaltning for institutionelle investorer er i Nordea faldet fra knap 50 mia. kr. til nu 28 mia. kr. Ifølge Nordea's presseafdeling er afgangen frivillig:

»Nordea Invest tog i 2011 en strategisk beslutning om ikke længere at tilbyde rent administrative løsninger til institutionelle kunder. Baggrunden var et strategisk ønske om at fokusere på kerneaktiviteter og produkter inden for asset management. Det indebar, at nogle få, men volumenmæssigt store, aftaler om administrative løsninger blev afviklet i løbet af 2012. Som en konsekvens heraf faldt volumen i Nordea Invests institutionelle fonde betydeligt i 2012. Nordea Invest tilbyder fortsat institutionelle kunder attraktive løsninger med investeringsafdelinger målrettet institutionelle investorer,« lyder forklaringen.

Læs hele artiklen i Økonomisk Ugebrev nr. 42.

Tilmeld dig Økonomisk Ugebrevs gratis nyhedsmail her