Nyhedsbrev: Worning overtræder ny bonuslov i B&O

Jørgen Wornings kritik af erhvervsminister Bendt Bendtsens nye regler om tildeling af bonus og optioner kommer efter, at Worning selv for nylig er blevet skarpt kritiseret i Nyhedsbrev for Bestyrelser.

Bestyrelsen for børsnoterede B&O risikerer bødestraf for en klokkeklar overtrædelse af aktieselskabslovens nye bestemmelser om lovpligtige retningslinjer for topledelsens incitamentsaflønning, skriver Nyhedsbrev for Bestyrelser i sit forrige nummer.

Ifølge Nyhedsbrevet henviser B&O i selskabets indkaldelse til generalforsamling i sidste uge ganske vist til den nye lovbestemmelse. Men erhvervsministerens lovkrav om, at aktionærerne skriftligt skal orienteres om retningslinjerne for tildeling af bonus og aktieoptioner er ikke overholdt.

Det erkender Jørgen Worning også over for nyhedsbrevet:

”Vi er først dækket af den nye lov til generalforsamlingen i 2008, og derfor er beskrivelsen af direktionens optionsprogram i den aktuelle indkaldelse til generalforsamlingen alene en ekstra service, vi selv har valgt at give vores aktionærer. Næste år vil vi give de oplysninger, vi skal,” siger Jørgen Worning.

Men fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen bekræfter specialkonsulent Camilla Hesselby, at lovens ikrafttrædelse gælder for alle børsnoterede selskaber, der afholder generalforsamling efter 1. juli 2007.

Eksperter, som Nyhedsbrev for Bestyrelser har talt med, peger på forskellige scenarier for B&Os bestyrelse:

En aktionær kan anmelde bestyrelsen til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen for ikke at overholde lovkravene til generalforsamlinger. Sker det, kan bestyrelsen ifalde bødestraf.

En anden mulighed er, at B&O melder, at der snarest afholdes en ekstraordinær generalforsamling.

Regeringens åbenhedspakke, der trådte kraft 1. juli i år, er en udløber af et EU-direktiv. Den skal sikre større åbenhed over for aktionærer i børsnoterede selskaber.

Loven forpligter bestyrelser til at fremlægge retningslinjer for incitamentsaflønning af bestyrelse og direktion for generalforsamlingen, ligesom det allerede sker i de fleste lande, der normalt sammenlignes med Danmark.

Aktionærerne får således mulighed for at forkaste bonusordninger, som de ikke bryder sig om.

Loven forbyder også bestyrelser at indgå forbud mod bonus til ledelser under forhandling om et overtagelsestilbud af virksomheden.