Nye investeringsregler for tvivlsomme regimer

Investorer får nu vejledning til, hvordan de skal forholde sig til statsobligationer udstedt af for eksempel diktatorer i Afrika. Man kan sagtens tage hensyn til bl.a. menneskerettigheder i investeringerne, uden at det strider mod resultatet på bundlinjen, lyder det.

Unge teenagedrenge på et Røde Kors-støttet hjem i byen Bukavu i det østlige DR Congo. De er alle blevet reddet fra et liv som børnesoldat eller børneslave som eksempelvis portør eller kok for de militante grupper i den del af DR Congo.?Arkivfoto: Mads Nissen Fold sammen
Læs mere
»At du låner penge til forbrydere, gør dig ikke medskyldig.« Sådan sagde Sydinvests afdelingsdirektør Niels Skovvart blandt andet sidste år som svar på Berlingskes spørgsmål om, hvorvidt investeringsforeningen var medskyldig i de menneskerettighedskrænkelser, som politi og militær udøver på befolkningen i DR Congo. Sydinvest havde nemlig sidste år investeringer i ikke-øremærkede højrisiko statsobligationer i blandt andet DR Congo.

Men investorer bør tage samfundsmæssige hensyn, påpeger Rådet for Samfundsansvar i en ny rapport »Vejledning om Ansvarlige Investeringer«, som skal rådgive investorer såsom pensionskasser, investeringsforeninger og kommuner om den balancegang, det er at investere i tvivlsomme regimers statsobligationer.

Det er første gang, de får et sæt retningslinjer at forholde sig til, da diskussionen – modsat investeringer i aktier – er relativt ny. Daværende erhvervs- og vækstminister Ole Sohn (SF) satte sidste år gang i udarbejdelsen af retningslinjerne på baggrund af en kortlægning af investeringerne i Berlingske.

Berlingskes undersøgelse af investeringer i statsobligationer fra landene DR Congo, Congo, Angola, Nigeria, Senegal, Elfenbenskysten, Uganda og Gabon viste i forsommeren 2012 blandt andet, at 11 danske kommuner foretog investeringer i landene, og at 19 ud af landets 22 største pensionsselskaber – det svarer til over 3,6 millioner pensionsopsparinger – sammenlagt lånte godt 600 millioner kroner til landene.

Også fem af Danmarks største investeringsforeninger havde opkøbt for næsten 1,2 milliarder kroner statsobligationer i landene.

»Vi driver ikke udenrigspolitik,« sagde en række investorer som forklaring på, at de ikke selvstændigt kunne tage stilling til forholdene i et land langt væk. Andre påpegede, at det måtte være i orden, at de investerede i statsobligationer i for eksempel Uganda, eftersom Uganda i mange år har været donor-darling og modtaget store beløb i udviklingshjælp fra blandt andet den danske stat. Men den forklaring er for vag, fastslår rapporten:

»..At Danmark yder generel budgetstøtte, har et programsamarbejde eller finansierer konkrete bistandsprojekter i lande, hvor der finder alvorlige krænkelser af menneskerettighederne sted, kan derfor ikke i sig selv anvendes som indikator for, om investeringer i statsobligationer eller andre aktiver i disse lande er ansvarlige,« står der.

Og investorerne kan tage de samfundsmæssige hensyn uden at frygte for deres bundlinje, skriver rådet.

»Inddragelsen af samfundshensyn i investeringer anses ikke for at være en begrænsning, der reducerer resultatet på langt sigt.«

Rapporten fastslår, at der kan være gode grunde til at fastholde investeringerne, men at investeringerne ikke rummer samme muligheder for aktivt ejerskab og påvirkning af virksomheder.

»Dog må alvorlige krænkelser af menneskerettigheder veje tungt i beslutningen om udelukkelse af investeringer i statsobligationer,« står der.

Afdelingsdirektør i Sydinvest Niels Skovvart mener, at hans kommentar om at låne penge til forbrydere var taget ud af en kontekst, og investeringsforeningen har ikke længere investeringer i landet. Han mener, at rådets nye anbefalinger ligger tæt op ad den måde, man investerer på i Sydinvest.

»Vores screening af landene er kombineret med en individuel vurdering af den aktuelle politiske udvikling. Her stikker DR Congo ud som et land, der scorer meget lavt og fortsat er i en negativ udvikling. Derfor investerer vi ikke her. De øvrige lande i gruppen klarer sig generelt meget bedre, og her udelukker vi ikke investeringer af ESG-relaterede årsager,« siger Niels Skovvart.

Pensionsselskabet PFA offentliggjorde i forsommeren en analysemodel for, hvordan det fremadrettet vil vurdere investeringer i statsobligationer og er kommet med input til rådets nye vejledning.

»Hvis man går nogle år tilbage, er der nogle steder – også i PFA – hvor man ikke gjorde sig de her overvejelser. Her får vi en klar angivelse af hvilke overvejelser, man som investor bør gøre sig, når man investerer i statsobligationer,« siger kommunikationsdirektør Søren Espersen og fortsætter:

»Det fjerner dog ikke de dilemmaer, der er ved at investere i statsobligationer. Should I stay or should I go? Man skal se det som en rettesnor, ansvaret er i sidste ende PFAs.«

Lars Koch, der er politisk rådgiver i Ibis, var en de kritikere, der advarede mod, at de ikke-øremærkede investeringer kan risikere at finansiere undertrykkelse af borgere i nogle lande.

Han er glad for, at der nu for første gang kommer et sæt retningslinjer i det, han omtaler som et »kompromisdokument.«

»Der bliver sat en bundstandard, som investorerne skal forholde sig til,« siger han, men henviser dog til, at der ikke er mange konkrete håndtag. Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen (S) kunne ikke stille op til interview. I en skriftlig kommentar til Berlingske opfordrer han investorerne til at leve op til anbefalingerne i rådets nye retningslinjer.